پايگاه فروش تاسيسات مكانيكي و تجهيزات استخر
مركز فروش تاسيسات مكانيكي و تجهيزات استخر

فرض كنيد، صبح با صداي بسيار بلندي كه از حياط خلوت مي‎آيد از خواب بيدار مي‎شويد. اين صداي بسيار گوش خراشي است، صدايي ده برابر بدتر از كشيده شدن ناخن‎ها روي تخته سياه. شما بيرون مي‎رويد و متوجه مي‎شويد كه صداي پمپ استخر شماست و با خاموش كردن آن صدا از بين مي رود. اما اين آسايش موقتي است و شما مي‎دانيد بايد فردا صبح براي خريد يپمپك پمپ جديد اقدام كنيد. خواه اين داستان باشد يا پمپ استخر شما به طور ناگهاني از كار بيفتد يا براي يك استخر جديد يك پمپ بخواهيد، شما به دنبال انتخاب بهترين پمپ با توجه به بودجه و استخر خود خواهيد بود. و به ياد داشته باشيد، شما در حال انجام يك سرمايه‎گذاري بلند مدت روي سلامتي تجهيزات استخر خود هستيد. وقتي چنين كاري را مي‎كنيد، فراموش نكنيد تا مطالبي درباره عيب‎يابي پمپ‎هاي استخر براي جلوگيري از مشكلات اجتناب‎ناپذير بياموزيد.

پمپ استخر

يك پمپ استخر چه كاري انجام مي‎دهد؟

پمپ استخر قلب سامانه آبرساني (يا لوله كشي) يك استخر است. بدون آن، هيچ چرخش آبي وجود ندارد و جريان به سمت سامانه صافي‎ها جاري نمي‎شود تا مورد تصفيه قرار گيرد. و اين بدان معناست كه استخري كثيف و مملو از آب ساكن خواهيد داشت. در اصل يك آبگير سيماني كه تمايل نداريد در آن شنا كنيد.

آناتومي پمپ استخر

قبل از اينكه دنبال يك پمپ جديد براي تجهيزات استخر بگرديد، درك چگونگي كاركرد يك پمپ به شما كمك مي‎كند. يك پمپ استخر داراي 3 جزء اصلي است: پوسته، پروانه و موتور. پوسته شامل يك سطل و سبد داراي درپوش شفاف در بالا است. آب استخر با رد شدن از سبد وارد سطل شده و به صافي مي‎رود. پروانه در واقع يك پره معكوس با دوران بالا است كه آب را به داخل كشيده و به داخل صافي مي‎راند. موتور به قسمت پشتي پوسته پمپ چسبيده و تنها هدف آن چرخاندن پروانه است. ممكن است گاهي اسم پمپ-موتور را بشنويد اما به طور ساده به آن پمپ هم گويند.

انواع پمپ استخر

انواع پمپ‎ استخر

پمپ‎هاي استخر از ابتداي اختراعشان راه طولاني را طي كرده اند و از يك به سه مدل در بازار تكامل يافته‎اند.

پمپ‎ استخر تك سرعته

در بين سه مدل پمپ استخر اصيل‎ترين است. تك سرعته بودن اشاره به اين دارد كه موتور براساس اسب بخار خود مي‎تواند پروانه را تنها با يك سرعت بچرخاند. اگر مي‎خواهيد يك پمپ تك سرعته را تعويض نماييد، بهتر است آن را حداقل با يك موتور دو سرعته عوض نماييد. آنها راندمان بالاتري داردند و مي توانند آب استخر را با سرعت بيشتري جابجا كنند.

پمپ استخر دو سرعته

همانطور كه از نامش مشخص است، اين پمپ داراي دو سرعت است: كم و زياد. سرعت بالا مشابه آن چيزي است كه پمپ تك سرعته دارد. سرعت پايين تر انرژي كمتري را مصرف مي كند اما ممكن است در گردش آب داراي راندمان مشابه نباشد. اين امر وابسته به اندازه استخر شما است.

پمپ استخر سرعت متغير

بله! اين پمپ ها از پمپ هاي تك سرعته و دو سرعته گرانتر است. آن سرمايه گذاري بلند مدت كه درباره اش صحبت شد در اينجا به ميان مي‎آيد. يك پمپ استخر سرعت متغير به جاي يك موتور القايي كه بقيه مدل ها دارند از يك موتور مغناطيس دائم مثل موتور ماشين هاي الكتريكي استفاده مي‎نمايد. يك موتور مغناطيس دائم اصطكاك كمتري نسبت به موتور القايي ايجاد مي‎كند. اصطكاك كمتر موتور مساوي با راندمان بالاتر است. پمپ هاي سرعت متغير نيز توان كمتري مصرف مي‎كنند و آب را سريع تر به چرخش در مي آورند، آنها با دور بر دقيقه كمتري از پمپ هاي تك و دو سرعته كار مي‎كنند، پس صداي كمتري دارند. ممكن است وقتي يك پمپ سرعت متغير مي‎خريد در هزينه برق هم بسيار صرفه جويي مي‎شود.

پمپ استخر زميني

ويژگي هاي مهم پمپ استخر

ممكن است بدانيد كدام نوع پمپ را ميخواهيد، اما قبل از تصميم گيري نهايي مطمئن شويد كه پمپ درست را با ويژگي هاي مناسب براي استخر خود انتخاب مي‎كنيد.

داخل زميني را روزميني

شما مي‎توانيد پمپ هايي براي هردو مدل استخر يعني داخل زميني يا روزميني پيدا كنيد. اگرچه آنها را مي‎توان به جاي هم استفاده كرد، اما بهتر پمپي را بگيريد كه براي استخر شما طراحي شده است.

اسب بخار

هرچه پمپ شما قوي تر باشد يعني اسب بخار بيشتري دارد و آب را با سرعت بالاتري ميچرخاند، بر اين اساس شما مي‎توانيد زمان هاي كوتاهتري آن را روشن نگه داريد. اما اين هم بستگي به صافي و لوله هاي سامانه تصفيه شما دارد. يك پمپ با اسب بخار بالاتر مي‎تواند به صافي صدمه بزند. اما اگر سامانه شما داراي لوله هاي 3 اينچي است مي‎توانيد يك پمپ 3 اسب بخار نصب كنيد كه سريعتر هم كار مي‎كند. اما اگر يك استخر كوچك داريد پمپ 3 اسب بخار زياد است و فقط انرژي بيشتري را هدر مي‎دهد و هزينه بيشتري دارد. طوري پمپ استخر را انتخاب نماييد كه به سامانه تصفيه صدمه نزند اما اسب بخار كافي براي چرخاندن حجم آب استخر با سرعت مناسب را داشته باشد.

 

ولتاژ پمپ موتور

ممكن است پمپ شما به سامانه الكتريكي شما سيم پيچي شود يا نيازمند يك خروجي باشد تا به پريز بخورد. بايد تعيين كنيد كه پمپ شما در 110 ولت يا 220 ولت كار مي‎كند. اكثر استخرهاي در ايران پمپ هاي 220 ولت دارند.

پمپ استخر شنا

چگونه پمپ استخر مناسب را انتخاب كنيم؟

براي اينكه آب استخر صاف و تميز بماند بايد حداقل روزي يك مرتبه تصفيه شود. "سرعت گردش آب استخر". پمپ شما بايد به اندازه كافي بزرگ باشد تا حداقل روزي يك بار تمام حجم آب استخر شما را به گردش دربياورد. براي محاسبه سرعت گردش پمپ، بايد ابتدا حجم استخر خود را محاسبه كنيد. اگر مطمئن نيستيد چگونه اين كار را انجام دهيد، از محاسب استخر ما استفاده كنيد. وقتي كه حجم استخر به دست آمد، آن را تقسيم به 8 كنيد تا گالن بر ساعت مورد نياز براي پمپ كردن به دست بيايد. اما به جاي گالن بر ساعت اكثر پمپ ها بر اساس گالن بر دقيقه هستند. لذا عدد قبلي را تقسيم بر 60 كنيد تا مقدار گالن بر دقيقه را براي گردش كل حجم استخر به دست آوريد. پس فرمول هاي شما به صورت زير است: حجم كل استخر ÷ 8 = گالن بر ساعت گالن بر ساعت ÷ 60 = گالن بر دقيقه استفاده از ماشين حساب يا رياضي خيلي دقيق نيست اما مي‎تواند يك درك كلي از حجم استخر به شما بدهد. زماني كه تمام عددها را داريد مي‎توانيد اندازه پمپ را كه داراي گالن بر دقيقه مورد نياز براي گردش آب استخر شما در بازه 8 ساعته است را بيابيد. بهتر است يك پمپ را انتخاب كنيد كه كمي بيشتر از مقدار محاسبه شده باشد، فقط اگر كمتر از مقدار گالن بر دقيقه نباشد همه چيز خوب پيش مي‎رود.

عيب يابي پمپ استخر

خيلي عالي مي‎شد اگر پمپ استخر شما براي هميشه كار مي‎كرد و به هيچ مشكلي نميخورد، درسته؟ لعنتي، خيلي خوب بود اگر اينطور مي‎شد! اما زماني مي‎رسد كه پمپ شما بازي درمي‎آورد و شما بايد آن را تعمير كنيد. دانستن بعضي از مشكلات رايج پمپ ها به شما كمك مي‎كند بهتر با آنها مواجه شويد.

پمپ استخر نشتي دارد

دلايل رايج براي نشتي پمپ عبارتند از خرابي اورينگ پوسته پروانه، اب بندي بد شافت، آب بندي نامناسب رزوه ها و رزوه هاي معيوب در لوله خروجي. در اكثر اوقات مي توان با هزينه خيلي كمتر از يك تعميركار حرفه اي اين قطعات را خريداري و تعويض كرد. ابتدا مشخص كنيد كدام قطعه نشتي دارد، سامانه را باز كنيد، آن را تعويض نماييد.

پمپ استخر قادر به كشيدن آب نيست

وقتي آب به پمپ استخر كشيده نمي‎شود نميتواند به صافي برسد و به طور مناسب از داخل سامانه عبور كند. اولين چيزي كه بايد دنبال آن بگرديد يك گرفتگي در سامانه است. ابتدا آشغالگير و سبدهاي پمپ را بررسي نماييد تا نگرفته باشند. سپس پروانه را بررسي كنيد تا ذرات آشغال جلوي حركت آن را نگرفته باشد. پمپ را باز كنيد و هرگونه ذرات خارجي را پاك نماييد. يك علت محتمل ديگر مي‎تواند نفوذ هوا به خط مكش باشد.چون هوا چگالي كمتري از آب دارد، پمپ به جاي آب هوا را به داخل مي‎كشد. خطوط را بررسي كنيد هر مشكلي هست را برطرف نماييد.

موتور روشن نميشود اولين چيزي كه بررسي ميكنيد قطع كن موتور است. اگر قطع كن فعال شده است اما موتور روشن نميشود احتمالا يك مشكل برقي وجود دارد و احتمالا بايد موتور را تعويض نماييد. توجه كنيد كه اگر كار كردن با سامانه هاي برقي براي شما راحت نيست، استفاده از يك ادم حرفه اي بهترين انتخاب است.

موتور ناگهان خاموش مي شود اگر اين اتفاق بيفتد به احتمال زياد موتور داغ كرده است. دريچه هاي هواي موتور را براي اينكه چيزي جلوي جريان هوا را نگرفته باشد بررسي نماييد. اگر اين كار ادامه پيدا كند، اگر ممكن بود چيزي نصب كنيد كه روي موتور سايه بياندازد. اگر باز هم مشكل ادامه پيدا كرد، ممكن است مشكل برقي باشد و اگر خودتان كارهاي برقي را ياد نداريد يك تعميركار حرفه اي را خبر كنيد.

pool pump

پمپ استخر سروصدا ميكند

تمام پمپ ها يك صداهايي دارند اما اگر صداهاي غير عادي توليد كنند يعني مشكلي به وجود آمده است. اگر تنها ارتعاشات اضافي داشته باشيم قرار دادن پمپ روي يك تكه لاستيك كمك مي‎كند و اما اگر صداي خفيف خرخر بيايد احتمالا كاويتاسيون (حفره زايي) ايجاد شده و بدان معناست كه به پمپ آب كافي نميرسد و هوا را به داخل مي‎كشد. ابتدا سطح آب داخل پمپ را بالا ببريد يا به عبارت ديگر هوا را خارج كنيد. اگر اين كار باعث نشد صدا از بين برود، خطوط ورودي را از نظر گرفتگي بررسي كنيد ومطمئن شويد هيچكدام از خطوط نشتي ندارند. وقتي تمام اين موارد تامين شود،

پمپ نبايد صدا بدهد. اگر پمپ استخر شما زوزه مي‎كشد احتمالا ياتاقان هاي آن خراب شده است يا توسط گربه هاي وحشي محله وحشت زده مي شود!! اگرچنين باشد بايد ياتاقان ها را عوض كنيد. اگرچه قطعات ارزان هستند اما اما اين تعمير كمي زحمت دارد زيرا بايد موتور خاموش، جدا و باز شود. پس ابزار خود را براي اين كار آماده داشته باشد.

براي خبركردن يك تعميركار حرفه اي ترديد نكنيد

اگر ميتوانيد پمپ را تعمير كنيد، ابزار لازم براي انجام مناسب اين كار را داريد و باز كردن يك پمپ و كار كردن با سامانه برقي براي شما راحت است، حتما خودتان تعمير را انجام دهيد. اين روش مي تواند پول شما را ذخيره كرده و به شما رضايت تعمير يك وسيله را ببخشد. اما اگر دانش يا مهارت كافي را نداريد يا با انجام تعمير راحت نمي باشيد حتما يك حرفه اي را صدا كنيد. بعد از تمام اينها، پمپ قلب سامانه آبرساني استخر شماست. اگر از توانايي خود مطمئن نيستيد حتي مي‎توانيد بيشتر خرابي به بار آوريد. در اولين فرصت يك حرفه اي را صدا كنيد تا تعميرات را انجام دهد. و با نگاه كردن به كارهايي كه آنها انجام مي دهند احتمالا مي توانيد دفعه بعد خودتان مشكل را حل كنيد.

وقتش رسيده كه پمپ كنيد!

نگهداري قلب سامانه چرخش آب استخرتان واقعا سخت نيست. همانطور كه يك نوع مناسب پمپ براي صافي و حجم استخرتان انتخاب مي‎كنيد به اندازه آن هم توجه كنيد و نگهداري و تعميرات پمپ را هم منظم انجام دهيد. با انجام اين كارها پمپ عمر مناسبي خواهد داشت. و وقتي كه زمان تعويض پمپ استخر رسيده است توصيه مي‎كنيم كه يك سرمايه گذاري كنيد و بهترين پمپ ممكن را بخريد، ترجيحا يك مدل سرعت متغير. اين پمپ با مصرف بهينه انرژي و آسودگي خاطر شما ارزشمند خواهد بود.

جهت مشاوره تخصصي خريد تجهيزات استخر با كارشناسان فني ما ۰۲۱٧٦٧٠٠٤٣٧ تماس حاصل فرماييد.

امتیاز:
بازدید: 3
برچسب:
:
[ 1398/6/27  ] [ ۱۱ ] [ samiraaramesh ] [ ]
[ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 11
دیروز : 2
افراد آنلاین : 1
همه : 149
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب