پايگاه فروش تاسيسات مكانيكي و تجهيزات استخر
مركز فروش تاسيسات مكانيكي و تجهيزات استخر

فرض كنيد، صبح با صداي بسيار بلندي كه از حياط خلوت مي‎آيد از خواب بيدار مي‎شويد. اين صداي بسيار گوش خراشي است، صدايي ده برابر بدتر از كشيده شدن ناخن‎ها روي تخته سياه. شما بيرون مي‎رويد و متوجه مي‎شويد كه صداي پمپ استخر شماست و با خاموش كردن آن صدا از بين مي رود. اما اين آسايش موقتي است و شما مي‎دانيد بايد فردا صبح براي خريد يپمپك پمپ جديد اقدام كنيد. خواه اين داستان باشد يا پمپ استخر شما به طور ناگهاني از كار بيفتد يا براي يك استخر جديد يك پمپ بخواهيد، شما به دنبال انتخاب بهترين پمپ با توجه به بودجه و استخر خود خواهيد بود. و به ياد داشته باشيد، شما در حال انجام يك سرمايه‎گذاري بلند مدت روي سلامتي تجهيزات استخر خود هستيد. وقتي چنين كاري را مي‎كنيد، فراموش نكنيد تا مطالبي درباره عيب‎يابي پمپ‎هاي استخر براي جلوگيري از مشكلات اجتناب‎ناپذير بياموزيد.

پمپ استخر

يك پمپ استخر چه كاري انجام مي‎دهد؟

پمپ استخر قلب سامانه آبرساني (يا لوله كشي) يك استخر است. بدون آن، هيچ چرخش آبي وجود ندارد و جريان به سمت سامانه صافي‎ها جاري نمي‎شود تا مورد تصفيه قرار گيرد. و اين بدان معناست كه استخري كثيف و مملو از آب ساكن خواهيد داشت. در اصل يك آبگير سيماني كه تمايل نداريد در آن شنا كنيد.

آناتومي پمپ استخر

قبل از اينكه دنبال يك پمپ جديد براي تجهيزات استخر بگرديد، درك چگونگي كاركرد يك پمپ به شما كمك مي‎كند. يك پمپ استخر داراي 3 جزء اصلي است: پوسته، پروانه و موتور. پوسته شامل يك سطل و سبد داراي درپوش شفاف در بالا است. آب استخر با رد شدن از سبد وارد سطل شده و به صافي مي‎رود. پروانه در واقع يك پره معكوس با دوران بالا است كه آب را به داخل كشيده و به داخل صافي مي‎راند. موتور به قسمت پشتي پوسته پمپ چسبيده و تنها هدف آن چرخاندن پروانه است. ممكن است گاهي اسم پمپ-موتور را بشنويد اما به طور ساده به آن پمپ هم گويند.

انواع پمپ استخر

انواع پمپ‎ استخر

پمپ‎هاي استخر از ابتداي اختراعشان راه طولاني را طي كرده اند و از يك به سه مدل در بازار تكامل يافته‎اند.

پمپ‎ استخر تك سرعته

در بين سه مدل پمپ استخر اصيل‎ترين است. تك سرعته بودن اشاره به اين دارد كه موتور براساس اسب بخار خود مي‎تواند پروانه را تنها با يك سرعت بچرخاند. اگر مي‎خواهيد يك پمپ تك سرعته را تعويض نماييد، بهتر است آن را حداقل با يك موتور دو سرعته عوض نماييد. آنها راندمان بالاتري داردند و مي توانند آب استخر را با سرعت بيشتري جابجا كنند.

پمپ استخر دو سرعته

همانطور كه از نامش مشخص است، اين پمپ داراي دو سرعت است: كم و زياد. سرعت بالا مشابه آن چيزي است كه پمپ تك سرعته دارد. سرعت پايين تر انرژي كمتري را مصرف مي كند اما ممكن است در گردش آب داراي راندمان مشابه نباشد. اين امر وابسته به اندازه استخر شما است.

پمپ استخر سرعت متغير

بله! اين پمپ ها از پمپ هاي تك سرعته و دو سرعته گرانتر است. آن سرمايه گذاري بلند مدت كه درباره اش صحبت شد در اينجا به ميان مي‎آيد. يك پمپ استخر سرعت متغير به جاي يك موتور القايي كه بقيه مدل ها دارند از يك موتور مغناطيس دائم مثل موتور ماشين هاي الكتريكي استفاده مي‎نمايد. يك موتور مغناطيس دائم اصطكاك كمتري نسبت به موتور القايي ايجاد مي‎كند. اصطكاك كمتر موتور مساوي با راندمان بالاتر است. پمپ هاي سرعت متغير نيز توان كمتري مصرف مي‎كنند و آب را سريع تر به چرخش در مي آورند، آنها با دور بر دقيقه كمتري از پمپ هاي تك و دو سرعته كار مي‎كنند، پس صداي كمتري دارند. ممكن است وقتي يك پمپ سرعت متغير مي‎خريد در هزينه برق هم بسيار صرفه جويي مي‎شود.

پمپ استخر زميني

ويژگي هاي مهم پمپ استخر

ممكن است بدانيد كدام نوع پمپ را ميخواهيد، اما قبل از تصميم گيري نهايي مطمئن شويد كه پمپ درست را با ويژگي هاي مناسب براي استخر خود انتخاب مي‎كنيد.

داخل زميني را روزميني

شما مي‎توانيد پمپ هايي براي هردو مدل استخر يعني داخل زميني يا روزميني پيدا كنيد. اگرچه آنها را مي‎توان به جاي هم استفاده كرد، اما بهتر پمپي را بگيريد كه براي استخر شما طراحي شده است.

اسب بخار

هرچه پمپ شما قوي تر باشد يعني اسب بخار بيشتري دارد و آب را با سرعت بالاتري ميچرخاند، بر اين اساس شما مي‎توانيد زمان هاي كوتاهتري آن را روشن نگه داريد. اما اين هم بستگي به صافي و لوله هاي سامانه تصفيه شما دارد. يك پمپ با اسب بخار بالاتر مي‎تواند به صافي صدمه بزند. اما اگر سامانه شما داراي لوله هاي 3 اينچي است مي‎توانيد يك پمپ 3 اسب بخار نصب كنيد كه سريعتر هم كار مي‎كند. اما اگر يك استخر كوچك داريد پمپ 3 اسب بخار زياد است و فقط انرژي بيشتري را هدر مي‎دهد و هزينه بيشتري دارد. طوري پمپ استخر را انتخاب نماييد كه به سامانه تصفيه صدمه نزند اما اسب بخار كافي براي چرخاندن حجم آب استخر با سرعت مناسب را داشته باشد.

 

ولتاژ پمپ موتور

ممكن است پمپ شما به سامانه الكتريكي شما سيم پيچي شود يا نيازمند يك خروجي باشد تا به پريز بخورد. بايد تعيين كنيد كه پمپ شما در 110 ولت يا 220 ولت كار مي‎كند. اكثر استخرهاي در ايران پمپ هاي 220 ولت دارند.

پمپ استخر شنا

چگونه پمپ استخر مناسب را انتخاب كنيم؟

براي اينكه آب استخر صاف و تميز بماند بايد حداقل روزي يك مرتبه تصفيه شود. "سرعت گردش آب استخر". پمپ شما بايد به اندازه كافي بزرگ باشد تا حداقل روزي يك بار تمام حجم آب استخر شما را به گردش دربياورد. براي محاسبه سرعت گردش پمپ، بايد ابتدا حجم استخر خود را محاسبه كنيد. اگر مطمئن نيستيد چگونه اين كار را انجام دهيد، از محاسب استخر ما استفاده كنيد. وقتي كه حجم استخر به دست آمد، آن را تقسيم به 8 كنيد تا گالن بر ساعت مورد نياز براي پمپ كردن به دست بيايد. اما به جاي گالن بر ساعت اكثر پمپ ها بر اساس گالن بر دقيقه هستند. لذا عدد قبلي را تقسيم بر 60 كنيد تا مقدار گالن بر دقيقه را براي گردش كل حجم استخر به دست آوريد. پس فرمول هاي شما به صورت زير است: حجم كل استخر ÷ 8 = گالن بر ساعت گالن بر ساعت ÷ 60 = گالن بر دقيقه استفاده از ماشين حساب يا رياضي خيلي دقيق نيست اما مي‎تواند يك درك كلي از حجم استخر به شما بدهد. زماني كه تمام عددها را داريد مي‎توانيد اندازه پمپ را كه داراي گالن بر دقيقه مورد نياز براي گردش آب استخر شما در بازه 8 ساعته است را بيابيد. بهتر است يك پمپ را انتخاب كنيد كه كمي بيشتر از مقدار محاسبه شده باشد، فقط اگر كمتر از مقدار گالن بر دقيقه نباشد همه چيز خوب پيش مي‎رود.

عيب يابي پمپ استخر

خيلي عالي مي‎شد اگر پمپ استخر شما براي هميشه كار مي‎كرد و به هيچ مشكلي نميخورد، درسته؟ لعنتي، خيلي خوب بود اگر اينطور مي‎شد! اما زماني مي‎رسد كه پمپ شما بازي درمي‎آورد و شما بايد آن را تعمير كنيد. دانستن بعضي از مشكلات رايج پمپ ها به شما كمك مي‎كند بهتر با آنها مواجه شويد.

پمپ استخر نشتي دارد

دلايل رايج براي نشتي پمپ عبارتند از خرابي اورينگ پوسته پروانه، اب بندي بد شافت، آب بندي نامناسب رزوه ها و رزوه هاي معيوب در لوله خروجي. در اكثر اوقات مي توان با هزينه خيلي كمتر از يك تعميركار حرفه اي اين قطعات را خريداري و تعويض كرد. ابتدا مشخص كنيد كدام قطعه نشتي دارد، سامانه را باز كنيد، آن را تعويض نماييد.

پمپ استخر قادر به كشيدن آب نيست

وقتي آب به پمپ استخر كشيده نمي‎شود نميتواند به صافي برسد و به طور مناسب از داخل سامانه عبور كند. اولين چيزي كه بايد دنبال آن بگرديد يك گرفتگي در سامانه است. ابتدا آشغالگير و سبدهاي پمپ را بررسي نماييد تا نگرفته باشند. سپس پروانه را بررسي كنيد تا ذرات آشغال جلوي حركت آن را نگرفته باشد. پمپ را باز كنيد و هرگونه ذرات خارجي را پاك نماييد. يك علت محتمل ديگر مي‎تواند نفوذ هوا به خط مكش باشد.چون هوا چگالي كمتري از آب دارد، پمپ به جاي آب هوا را به داخل مي‎كشد. خطوط را بررسي كنيد هر مشكلي هست را برطرف نماييد.

موتور روشن نميشود اولين چيزي كه بررسي ميكنيد قطع كن موتور است. اگر قطع كن فعال شده است اما موتور روشن نميشود احتمالا يك مشكل برقي وجود دارد و احتمالا بايد موتور را تعويض نماييد. توجه كنيد كه اگر كار كردن با سامانه هاي برقي براي شما راحت نيست، استفاده از يك ادم حرفه اي بهترين انتخاب است.

موتور ناگهان خاموش مي شود اگر اين اتفاق بيفتد به احتمال زياد موتور داغ كرده است. دريچه هاي هواي موتور را براي اينكه چيزي جلوي جريان هوا را نگرفته باشد بررسي نماييد. اگر اين كار ادامه پيدا كند، اگر ممكن بود چيزي نصب كنيد كه روي موتور سايه بياندازد. اگر باز هم مشكل ادامه پيدا كرد، ممكن است مشكل برقي باشد و اگر خودتان كارهاي برقي را ياد نداريد يك تعميركار حرفه اي را خبر كنيد.

pool pump

پمپ استخر سروصدا ميكند

تمام پمپ ها يك صداهايي دارند اما اگر صداهاي غير عادي توليد كنند يعني مشكلي به وجود آمده است. اگر تنها ارتعاشات اضافي داشته باشيم قرار دادن پمپ روي يك تكه لاستيك كمك مي‎كند و اما اگر صداي خفيف خرخر بيايد احتمالا كاويتاسيون (حفره زايي) ايجاد شده و بدان معناست كه به پمپ آب كافي نميرسد و هوا را به داخل مي‎كشد. ابتدا سطح آب داخل پمپ را بالا ببريد يا به عبارت ديگر هوا را خارج كنيد. اگر اين كار باعث نشد صدا از بين برود، خطوط ورودي را از نظر گرفتگي بررسي كنيد ومطمئن شويد هيچكدام از خطوط نشتي ندارند. وقتي تمام اين موارد تامين شود،

پمپ نبايد صدا بدهد. اگر پمپ استخر شما زوزه مي‎كشد احتمالا ياتاقان هاي آن خراب شده است يا توسط گربه هاي وحشي محله وحشت زده مي شود!! اگرچنين باشد بايد ياتاقان ها را عوض كنيد. اگرچه قطعات ارزان هستند اما اما اين تعمير كمي زحمت دارد زيرا بايد موتور خاموش، جدا و باز شود. پس ابزار خود را براي اين كار آماده داشته باشد.

براي خبركردن يك تعميركار حرفه اي ترديد نكنيد

اگر ميتوانيد پمپ را تعمير كنيد، ابزار لازم براي انجام مناسب اين كار را داريد و باز كردن يك پمپ و كار كردن با سامانه برقي براي شما راحت است، حتما خودتان تعمير را انجام دهيد. اين روش مي تواند پول شما را ذخيره كرده و به شما رضايت تعمير يك وسيله را ببخشد. اما اگر دانش يا مهارت كافي را نداريد يا با انجام تعمير راحت نمي باشيد حتما يك حرفه اي را صدا كنيد. بعد از تمام اينها، پمپ قلب سامانه آبرساني استخر شماست. اگر از توانايي خود مطمئن نيستيد حتي مي‎توانيد بيشتر خرابي به بار آوريد. در اولين فرصت يك حرفه اي را صدا كنيد تا تعميرات را انجام دهد. و با نگاه كردن به كارهايي كه آنها انجام مي دهند احتمالا مي توانيد دفعه بعد خودتان مشكل را حل كنيد.

وقتش رسيده كه پمپ كنيد!

نگهداري قلب سامانه چرخش آب استخرتان واقعا سخت نيست. همانطور كه يك نوع مناسب پمپ براي صافي و حجم استخرتان انتخاب مي‎كنيد به اندازه آن هم توجه كنيد و نگهداري و تعميرات پمپ را هم منظم انجام دهيد. با انجام اين كارها پمپ عمر مناسبي خواهد داشت. و وقتي كه زمان تعويض پمپ استخر رسيده است توصيه مي‎كنيم كه يك سرمايه گذاري كنيد و بهترين پمپ ممكن را بخريد، ترجيحا يك مدل سرعت متغير. اين پمپ با مصرف بهينه انرژي و آسودگي خاطر شما ارزشمند خواهد بود.

جهت مشاوره تخصصي خريد تجهيزات استخر با كارشناسان فني ما ۰۲۱٧٦٧٠٠٤٣٧ تماس حاصل فرماييد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۴۱:۴۱ ] [ آرامش ] [ نظرات (0) ]

در صورتي كه تمايل داريد در خانه و يا ويلاي خود يك استخر خصوصي براي آب تني و شنا داشته باشيد ، بهتر است كه با مراحل طراحي و اجراي استخر آشنا شويد. در اين مقاله قصد داريم تا شما را با مراحل و جزئيات ساخت استخر آشنا كنيم. با ما همراه باشيد.

مرحله نظري در طراحي و ساخت استخر

اولين مرحله در طراحي و ساخت استخر پس از گرفتن مجوز، تهيه نقشه دو بعدي و يا سه بعدي از آن است. پس از اين مرحله ، نقاط مختلف منطقه مورد نظر را از لحاظ سفتي و يا سستي خاك ، شيب منطقه و ... بررسي كرده و محل ايده آل و مناسب براي طراحي و ساخت استخر يافته مي شود. لازم به ذكر است كه انجام يك سري از آزمايشات بر روي خاك به منظور تعيين استقامت منطقه در جهت حفظ ايمني و استقامت استخر از اهميت به سزايي برخوردار است. مرحله بعد نوبت به محاسبات و برنامه ريزي هاي عمراني نظير تعيين اندازه ميلگرد و همچنين مقاومت و ضخامت بتن مي رسد. پس از تعيين جنس لوله و همچنين مشخص شدن اندازه ضخامت آنها نوبت به آخرين مرحله نظري در طراحي و ساخت استخر يعني مشخص نمودن منطقه گود برداري مي رسد. پس از اين مرحله طراحان و مهندسان وارد بخش عملي طرح مي شوند.

مرحله عملي در طراحي و ساخت استخر

پس از انجام مراحل نقشه برداري و طراحي ، نوبت به عمليات ساخت استخر مي رسد.

طراحي استخر

در اين مرحله از طراحي و ساخت استخر ، مهندسان و كارگران بايد نهايت دقت را براي گودبرداري به كار برند

- مرحله گودبرداري استخر

در اين مرحله از طراحي و ساخت استخر ، مهندسان و كارگران بايد نهايت دقت را به كار برند به دليل اينكه عدم رعايت اصول ايمني ، صدمات جبران ناپذيري را از لحاظ جاني و مالي به دنبال خواهد داشت. در صورتي كه اين عمل در كنار ساختمان هاي چندين طبقه صورت مي پذيرد ، بهتر است كه تمامي جوانب احتياطي رعايت شود در غير اين صورت احتمال خراب شدن سازه ساختماني اطراف در صورت رانش زمين بسيار زياد مي شود. در ساختمان هايي كه استخر در بين طبقات ساخته مي شود نيازي به گودبرداري نيست و تنها وزن آب و سازه استخر بايد مدنظر قرار گيرد. ساخت استخر

در اين مرحله از طراحي و ساخت استخر ، قالب بندي با سيمان انجام مي شود كه بتن مگر گفته مي شود

-مرحله بتن رگلاژ يا بتن مگر استخر

در اين مرحله از طراحي و ساخت استخر ، قالب بندي كف با وسيله سيمان 150 كيلوگرمي در هر متر مكعب با ضخامت 10 تا 15 سانت انجام مي شود كه به اين عمل بتن رگلاژ يا بتن مگر گفته مي شود. لايه بتن مگر حد واسط ميان خاك و آرماتور بندي است . لازم به ذكر است كه براي جلوگيري از ضعيف شدن بتن مگر، حفظ رطوبت آن بسيار ضروري است به همين دليل بايد اين لايه استخر را به مدت 10 ساعت مرطوب نگه داشت و پس از آن وارد مرحله بعدي كار شد. آرماتوربندي طراحي استخر

به اين مرحله از طراحي و ساخت استخر آرماتور بدني گفته مي شود

-مرحله آرماتوربندي استخر

به طور كلي مقاومت پي و سازه استخر بر عهده آرماتوراست. به همين دليل اين مرحله از طراحي و ساخت استخر احتياج به دقت و نظارت فراوان دارد. لازم به ذكر است كه آرماتور ها در هنگام نصب بايد فاقد هرگونه زنگ زدگي باشند . در صورتي كه بخشي از آرماتور زنگ زده و يا روغني بود ابتدا بايد آن قسمت به خوبي پاك و زنگ زدگي آن برطرف گردد و سپس كار گذاشته شود. طراحي و ساخت استخر

در اين مرحله از طراحي و ساخت استخر، لوله هايي كه براي راه اندازي سيستم سيركولاسيون استفاده مي شوند

-مرحله لوله كشي استخر

در اين مرحله از طراحي و ساخت استخر، لوله هايي كه براي راه اندازي سيستم سيركولاسيون استفاده مي شوند ، به دليل اينكه به صورت كاملا مستقيم با آب داخل استخر در تماس است، بايد از مواد غير سمي ساخته شده و همچنين در مقابل هرگونه آسيب نظير خوردگي و زنگ زدگي مقاوم باشد. مواد و فلزاتي نظير چدن ، مس و يا فولاد ضد زنگ در تهيه و توليد شيرآلات نيز مورد استفاده قرار مي گرند براي سيستم لوله كشي استخر بسيار مناسب اند. تجهيزات ساخت استخر

اين مرحله از طراحي و ساخت استخر نياز به تجهيزاتي نظير موتور و پمپ براي چرخش آب استخر دارد

-مرحله تصفيه استخر

در اين مرحله از طراحي و ساخت استخر، سيستم تصفيه براي سيركولاسيون استخر جاسازي مي شود . به طور كلي هر استخري بايد اين قابليت را داشته باشد كه آب را از لحاظ شيميايي در تعادل نگه دارد. اين سيستم نياز به تجهيزاتي نظير موتور و پمپ براي چرخش آب استخر دارد و همچنين بايد توانايي آن را داشته باشد تا سيركولاسيون آب استخر را نهايتا تا 6 ساعت انجام دهد. ساخت استخر

بتن ريزي و كاشي كاري مرحله پاياني طراحي و ساخت استخر است

-مرحله بتن ريزي و كاشي كاري استخر

بتن ريزي و كاشي كاري مرحله پاياني طراحي و ساخت استخر است. در اين مرحله بتن از پيش ساخته شده توسط ميكسر به محل ساخت برده و درون قالب آرماتور ريخته مي شود. لازم به ذكر است كه جهت پرشدن تمام منافظ و فضاها ، بتن بايد به حد كافي روان باشد. در هنگام بتن ريزي بايد مراقب سر لوله هاي استخر باشيم تا از بتن پر نشود. در آخرين مرحله نوبت به كاشي كاري و نماي استخر مي رسد. اين مرحله كاملا سليقه اي بوده ، اجباري نيست و تنها بر اساس انتخاب مشتري صورت مي گيرد. لازم به ذكر است كه ملات زير كاشي بايد كاملا صاف باشد تا كار تميز در بيايد و همچنين به هيچ عنوان نبايد كف استخر را با كاشي هاي شكسته وتيز ، كاشي كاري كرد. به طور كلي مراحل ذكر شده از اصلي ترين و پايه اي ترين اقداماتي است كه توسط مهندسين جهت طراحي و ساخت استخر ساده بايد انجام گيرد. مسلما روند ساخت استخرهايي كه داراي امكانات و تجهيزات بيشتري هستند متفاوت است.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: طراحي و ساخت استخر،
موضوع:
[ ۲۰ شهريور ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۴۷:۴۹ ] [ آرامش ] [ نظرات (0) ]

8 نكته براي نگهداري استخر: چطور استخرتان را تميز نگه داريد

اگر انقدر خوش شانس هستيد كه در دره خورشيد زندگي مي كنيد و صاحب يك استخر شنا هستيد، در اينجا چندين نكته براي شفاف و تميز نگهداري استخر شما، هميشه دعوت كننده، طراوت بخش و آماده استفاده روزمره بودن آن آورده شده است. نكته اصلي تنها نظارت كردن بر آن است. اينكار شما را از اشتباهاتي كه ممكن است درآينده برايتان بسيار گران تمام شود، نجات مي دهد. نگهداري استخر بطور روزانه نيز ممكن است مانع از استيصالتان شود و نياز براي مراجعه اورژانسي به فروشگاه تجهيزات استخر، براي مواد شيميايي يا ساير افزودني ها را كاهش مي دهد. نگهداري پيشگيرانه، درست مثل كاري كه برروي ماشين يا خانه تان انجام مي دهيد، در كاهش هزينه هاي چرخه حيات استخر شنايتان بسيار كارآمد خواهد بود. به توصيه هاي پائين توجه كنيد و در زمان و هزينه صرفه جويي كنيد و خودتان را از دردسر نجات دهيد. هيچكدام از اين كارها سخت نيست، راه حل تنها تبديل اين موارد به يك عادت است. در اينجا 8 نكته براي تميز و شفاف نگهداري استخر تان آورده شده است.

جهت مشاوره تخصصي طراحي و اجراي استخر خانگي با كارشناسان فني ما ۰۲۱٧٦٧٠٠٤٣٧ تماس حاصل فرماييد.

نگهداري استخر

تركيب شيميايي استخر را بررسي كنيد

در نگهداري استخر شما بايد تركيب شيميايي استخر را در طول تابستان يك يا دوبار در هفته و در طول زمستان هر يك يا دوهفته بررسي كنيد. pH بايد بين 7.2 و 7.8 نگه داشته شود، در اين مقياس هرچه pH كمتر باشد استخرتان كلر كمتري نياز دارد. با افزايش pH، فعاليت كلر كمتر و كمتر مي شود. ازين رو بسياري از مصرف كنندگان به اضافه كردن آن ادامه مي دهند. كلر در pH 7 در حدود 50 درصد و در 8 حدود 10 درصد فعال است. pH را به درستي كنترل كنيد و به كلر كمتري نياز خواهيد داشت.

سبد(هاي) اسكيمر استخر را به طور هفتگي تميز كنيد

اسكيمر در بدنه استخر نصب مي شود، و وظيفه اصلي آن پاك كردن سطح استخر از آلاينده ها و زباله ها پيش از اشباع شدن و سرازير شدن آنها به سمت كف استخر است. همه چيز در استخرتان از سطح آب وارد مي شود، بنابراين هرچه اسكيمر كارآمدتر باشد، بهتر مي تواند موارد بيشتري را از سطح آب پاك كند. يك پنل دسترسي مدور در عرشه استخر وجود دارد، آنرا باز كنيد و در صورت نياز محتويات سبد را دور بريزيد. براي نگهداري استخر هميشه آنرا تميز نگه داريد.

فيلتر زباله ي موجود در جلوي پمپ استخر را تميز كنيد

شما بايد اينكار را هر چند هفته يكبار يا هنگامي كه نياز است انجام دهيد. براي انجام اينكار پمپ را خاموش كنيد و فشار روي سيستم را آزاد كنيد. اين سبد درون شيشه شفاف پمپ استخر شناي شما نصب شده است. يا مي توانيد آشغال گير را پاك كنيد يا سبد برگ گير. سيستم حذف زباله و برگ گير توصيه مي شود. اگر پمپتان را ارتقا نداده ايد هرچه زودتر يك موتور با سرعت متغير يا 2-سرعته تهيه كنيد. پمپ هاي چند سرعته ارزش هزينه اوليه را دارند.

نگهداري از استخر

سطح آب استخر را چك كنيد

آيا در نگهداري استخر ارتفاع آب استخر خيلي كم يا خيلي زياد بايد باشد؟ براي نتايج و عملكرد بهينه، سطح آب بايد درست در وسط اسكيمر استخر يا كاشي استخر باشد. اگر سطح آب خيلي كم باشد مي تواند پمپ را خشك كند و باعث سوختن آن شود، يا اگر خيلي زياد باشد درهاي اسكيمر به درستي كار نخواهند كرد. اين درها زباله ها را در اسكيمر نگه مي دارند.

دستگاه كلر زني استخر را بررسي كنيد

اگر يك دستگاه كلر زميني يا دستگاه كلر زني توكار داريد، بايد آنهارا به طور منظم براي سطح مناسب قرص كلر، بارگيري يا مسدود شدنهاي احتمالي بررسي كنيد. اين دستگاه بسته به سبك و ويژگي هايش توانايي اضافه كردن مقدار ثابت كلر مورد نياز را دارد.

دستگاه پخش اوزون استخر را بررسي كنيد

اگر يك دستگاه پخش اوزون داريد، مطمئن شويد كه چراغ آن روشن است و درواقع كار مي كند. اوزون نيزهمانند اشعه ماورا بنفش يا تركيبي از آنها مي تواند ميزان كلر مصرفي استخرتان را كاهش دهد. انواع مختلفي وجود دارد، و بسياري از آنها نحوه نصب و دستورالعمل استفاده ي متفاوتي دارند. حتما با دستگاهي كه در استخرتان نصب شده آشنا شويد.

مولد كلر استخر را بررسي كنيد

اگر يك سيستم نمكي، استخر نمك، يا آنچه كه برخي استخر بدون كلر مي نامند، داريد، پس به اين نكات توجه كنيد. تمام كاري كه مولد كلر انجام مي دهد، توليد كلر براي شماست، بنابراين مجبور نيستيد آنرا بخريد، ذخيره كنيد، يا بكار ببريد. اين راحتي هزينه اي دارد و يك سري خطرات ذاتي به همراه دارد. محفظه بايد تميز نگه داشته شود و تركيبات شيميايي استخرتان براي عملكرد مناسب آن حياتي تر مي شود. بيش از حد نمك اضافه نكنيد- اگر مي توانيد طعم آنرا حس كنيد، احتمالا استخرتان بيش از حد نمكي شده است. سيستم هاي نمكي به طور مصنوعي pH را افزايش مي دهند. در نتيجه از اسيد بيشتري استفاده خواهيد كرد. اين دستگاه هنگامي كه به خوبي درك و استفاده شود بسيار عالي است. خريد و نگه داري آن ممكن است پرهزينه باشد اما تجربه اي بي نظير در آب را براي نگهداري استخر فراهم مي كند.

شستن استخر

نكته آخر در نگهداري استخر، فيلترهاي استخر را تميز كنيد

براي نگهداري استخر به طور منظم يا درهنگام نياز فيلترهايتان را پاك كنيد. فيلتري عالي براي استخرهاي آريزونا فيلتر كارتريجي است. آنها حداكثر ميزان جريان، هدر رفت كم آب باارزش (بدون پسرفت) و شفافيت آب را فراهم مي كنند و تنها چند بار در سال احتياج به تميز شدن دارند. بله، ممكن است بعد از يك طوفان سهمگين يا هرچندماه يكبار بسته به شرايط استخرتان نياز به تميز شدن داشته باشند. بهتر اين است كه هر 4-6 ماه يكبار پاك شوند. اگر يك جفت اضافي از آنهارا داريد – كه ايده بي نظيري است- كار بسيار آسانتر و سريعتري است. فيلترهاي كثيف را در محلول 10 درصد هيدروكلريك اسيد يا محلولي از فسفات تري سديم بخيسانيد. از يك سطل زباله لاستيكي استفاده كنيد. از دستكش و محافظ چشم استفاده كنيد. مراقب باشيد! هميشه اسيد را به آب اضافه كنيد، نه اينكه آب را به اسيد اضافه كنيد. بعد از آن، تا زمان تميز شدن بشوئيد و بگذاريد تا خشك شوند. تجهيزات استخر تان را تا تعويض بعدي كنار بگذاريد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۴۰:۰۰ ] [ آرامش ] [ نظرات (0) ]

بدون شك شنا كردن يكي از بهترين و آرام بخش ترين تفريحات محسوب مي شود و بيشتر افراد نمي توانند در مقابل آب زلال ، گرماي آفتاب و يك آبتني لذت بخش ، مقاومت كنند . برخي از افراد كه تمايل دارند در خانه خود استخر داشته باشند ، بهتر است كه با موارد و ملزومات مورد نياز براي ساخت آن آشنا شوند. انتخاب صحيح وسايل استخر يكي از موارد ضروري است كه در صورت انتخاب درست ، كمك زيادي به كاهش هزينه و بهبود عملكرد استخر خواهد كرد. در اين مقاله قصد داريم تا شما را با لوازم مورد نياز براي ساخت استخر كامل و ايده آل آشنا سازيم. با ما همراه شويد.

پمپ استخر

به جرأت مي توان گفت كه پمپ ها يكي از پركاربردترين و مهم ترين وسايل استخر به حساب مي آيند

پمپ استخر

به جرأت مي توان گفت كه پمپ ها يكي از پركاربردترين و از جمله مهم ترين وسايل استخر به حساب مي آيند. انتقال و جابه جايي آب استخر بر عهده اين پمپ ها مي باشد. به طور كلي در طول 24 ساعت آب استخر بايد حداقل سه بار سيركوله و يا تصفيه شود. در نتيجه يك پمپ با كيفيت بايد قابليت جابه جايي آب به اين ميزان را داشته باشد. لازم به ذكر است كه قدرت موتور و نحوه كاركرد پمپ استخر هاي مختلف متفاوت است به عنوان مثال استخر جكوزي نياز به پمپ متفاوت نسبت به استخر معمولي دارد. پس در هنگام خريد وسايل استخر بايد نهايت دقت را به كار بريد.

يكي ديگر از وسايل ضروري كه در فهرست وسايل استخر قرار مي گيرد. فيلتر است

فيلتر استخر

يكي ديگر از وسايل ضروري كه در فهرست وسايل استخر قرار مي گيرد. فيلتر است. فيلتر هاي استخر وظيفه اصلاح كردن و بهبود كيفيت آب استخر را بر عهده دارند. با استفاده از اين فيلتر ها ، ذرات معلق روي آب ، آلاينده هاي موجود در آب و همچنين ناخالصي ها جدا مي شود. فيلتر ها معمولا به دو گروه كلي فيلتر دياتومه و فيلتر شني آب استخر تقسيم مي شوند. انتخاب نوع فيلتر بستگي به حجم و همچنين نوع استخر دارد پس در هنگام خريد وسايل استخر نظير فيلتر بايد كمال دقت را به كار بريد.

به وسيله دستگاه كلرزن مي توان ميزان كلر را براي ضدعفوني كردن آب استخر كنترل و مديريت كرد

دستگاه كلرزن استخر

به وسيله دستگاه كلرزن مي توان ميزان كلر را براي ضدعفوني كردن آب استخر كنترل و مديريت كرد. دستگاه كلرزن يكي از وسايل استخر است كه وجود آن كمك زيادي به حفظ كنترل كيفي آب و پاكيزگي آن خواهد كرد. نام ديگر اين دستگاه كلريناتور است. با استفاده از اين دستگاه مدت زمان نگهداري و رسيدگي به استخر كاهش پيدا كرده و اين دستگاه به طور اتومات ، كلر مورد نياز را در طول شبانه روز به استخر تزريق مي كند . در صورتي كه تمايل داريد زمان كمتري را صرف نگهداري از استخر خود كنيد، دستگاه كلريناتور يكي از وسايل استخر مورد نياز براي شما خواهد بود. از جمله دستگاه هاي كلريناتور مي توان به كلرزن شناور ، كلرزن خطي ، كلرزن اتوماسيون و كلرزن نمكي اشاره كرد.

نردبان استخر

مسلما نردبان استخر يكي از ملزومات و جزو ضروريات در وسايل استخر مي باشد

نردبان استخر

مسلما نردبان استخر يكي از ملزومات و جزو ضروريات در وسايل استخر مي باشد. سهولت در رفت و آمد و بالا آمدن شناگران از داخل استخر توسط نردبان انجام مي شود. معمولا در استخر هايي كه داراي عمق متفاوت هستند از دو نردبان استفاده مي شود اما استخرهايي كه طول كمتر از 10 متر داشته باشند نيازي به دو نردبان نخواهند داشت و نصب يكي از آنها كافي است.

سيليس استخر

ساده ترين نوع فيلتراسيون آب استخر ، استفاده از خاك سيليس است

سيليس استخر

به طور كلي مي توان گفت كه ساده ترين نوع فيلتراسيون آب استخر ، استفاده از خاك است. از خاك سيليس به منظور فيلتر كردن آب هاي شهري نيز استفاده مي شود. خاصيت سيليس به گونه اي است كه آب پس از گذشتن از آن بسيار روان و زلال شده و از هر گونه رسوب پاك مي شود. استفاده از سيليس جهت فيلتر كردن آب استخر بسيار مهم است و در وسايل استخر جزو موارد اصلي به حساب مي آيد.

گرمايش وسايل استخر

از جمله وسايل استخر كه بسيار ضروري است ، سيستم گرمايشي مي باشد.

سيستم گرمايشي آب استخر

استخرهايي كه معمولا در تمام فصول مورد استفاده قرار مي گيرند ، بايد داراي سيستم گرمايشي باشند. با استفاده از اين سيستم مي توان درجه حرارت آب استخر را به صورت متعادل نگه داشت و به حفظ سلامت شناگران كمك كرد. به طور كلي دماي مناسب براي آب استخر 27 تا 29 درجه است و همچنين لازم به ذكر است كه دماي استخرهاي جكوزي آب گرم معمولا بين 40 تا 43 درجه قرار مي گيرد. از جمله وسايل استخر كه براي گرمايش مورد استفاده قرار مي گيرند عبارت اند از ، گرمكن برقي ، پكيج گازي مخصوص آب استخر ، سيستم سولار و مبدل هاي حرارتي

ساير وسايل استخر

از ديگر وسايل استخر مي توان به كفشور استخر ، چراغ استخر ، رينگ استيل جكوزي ، تصفيه ازن و ... اشاره كرد كه به طور كلي براي ساخت استخر به صورت حرفه اي مورد استفاده قرار مي گيرد اما موارد ذكر شده و توضيح داده شده در مقاله براي ساخت هر نوع استخري كه در تمام فصول سال مورد استفاده قرار مي گيرد ، لازم و ضروري است. لازم به ذكر است كه مراحل ساخت استخر نيازمند مطالعه و دقت فراوان است به همين دليل در صورتي كه تمايل داريد در خانه تان استخر داشته باشيد ، ابتدا با مشاورين و مهندسين زبده و خبره صحبت كنيد. شركت صداي آب دريا با بيش از 10 سال سابقه در حوزه ساخت استخر و تاسيسات مكانيكي ، قادر است تا شما را در اين زمينه ياري نمايد.

جهت مشاوره تخصصي خريد وسايل استخر با كارشناسان فني ما ۰۲۱٧٦٧٠٠٤٣٧ تماس حاصل فرماييد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۵ شهريور ۱۳۹۸ ] [ ۰۹:۳۵:۰۳ ] [ آرامش ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
[#VoteTitle#]
[#VTITLE#]
     نتیجه

لینک های تبادلی
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 3
دیروز : 2
افراد آنلاین : 1
همه : 141
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد / سایت تفریحی / ربات تلرسام / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید لپ تاپ استوک / انجام پروژه متلب / چگونه جذب خود کنیم /  نوار نقاله / انجام پروژه های متلب / جواب بازی آمیرزا / عکاسی صنعتی / بازی اندروید