پايگاه فروش تاسيسات مكانيكي و تجهيزات استخر
مركز فروش تاسيسات مكانيكي و تجهيزات استخر

فرض كنيد، صبح با صداي بسيار بلندي كه از حياط خلوت مي‎آيد از خواب بيدار مي‎شويد. اين صداي بسيار گوش خراشي است، صدايي ده برابر بدتر از كشيده شدن ناخن‎ها روي تخته سياه. شما بيرون مي‎رويد و متوجه مي‎شويد كه صداي پمپ استخر شماست و با خاموش كردن آن صدا از بين مي رود. اما اين آسايش موقتي است و شما مي‎دانيد بايد فردا صبح براي خريد يپمپك پمپ جديد اقدام كنيد. خواه اين داستان باشد يا پمپ استخر شما به طور ناگهاني از كار بيفتد يا براي يك استخر جديد يك پمپ بخواهيد، شما به دنبال انتخاب بهترين پمپ با توجه به بودجه و استخر خود خواهيد بود. و به ياد داشته باشيد، شما در حال انجام يك سرمايه‎گذاري بلند مدت روي سلامتي تجهيزات استخر خود هستيد. وقتي چنين كاري را مي‎كنيد، فراموش نكنيد تا مطالبي درباره عيب‎يابي پمپ‎هاي استخر براي جلوگيري از مشكلات اجتناب‎ناپذير بياموزيد.

پمپ استخر

يك پمپ استخر چه كاري انجام مي‎دهد؟

پمپ استخر قلب سامانه آبرساني (يا لوله كشي) يك استخر است. بدون آن، هيچ چرخش آبي وجود ندارد و جريان به سمت سامانه صافي‎ها جاري نمي‎شود تا مورد تصفيه قرار گيرد. و اين بدان معناست كه استخري كثيف و مملو از آب ساكن خواهيد داشت. در اصل يك آبگير سيماني كه تمايل نداريد در آن شنا كنيد.

آناتومي پمپ استخر

قبل از اينكه دنبال يك پمپ جديد براي تجهيزات استخر بگرديد، درك چگونگي كاركرد يك پمپ به شما كمك مي‎كند. يك پمپ استخر داراي 3 جزء اصلي است: پوسته، پروانه و موتور. پوسته شامل يك سطل و سبد داراي درپوش شفاف در بالا است. آب استخر با رد شدن از سبد وارد سطل شده و به صافي مي‎رود. پروانه در واقع يك پره معكوس با دوران بالا است كه آب را به داخل كشيده و به داخل صافي مي‎راند. موتور به قسمت پشتي پوسته پمپ چسبيده و تنها هدف آن چرخاندن پروانه است. ممكن است گاهي اسم پمپ-موتور را بشنويد اما به طور ساده به آن پمپ هم گويند.

انواع پمپ استخر

انواع پمپ‎ استخر

پمپ‎هاي استخر از ابتداي اختراعشان راه طولاني را طي كرده اند و از يك به سه مدل در بازار تكامل يافته‎اند.

پمپ‎ استخر تك سرعته

در بين سه مدل پمپ استخر اصيل‎ترين است. تك سرعته بودن اشاره به اين دارد كه موتور براساس اسب بخار خود مي‎تواند پروانه را تنها با يك سرعت بچرخاند. اگر مي‎خواهيد يك پمپ تك سرعته را تعويض نماييد، بهتر است آن را حداقل با يك موتور دو سرعته عوض نماييد. آنها راندمان بالاتري داردند و مي توانند آب استخر را با سرعت بيشتري جابجا كنند.

پمپ استخر دو سرعته

همانطور كه از نامش مشخص است، اين پمپ داراي دو سرعت است: كم و زياد. سرعت بالا مشابه آن چيزي است كه پمپ تك سرعته دارد. سرعت پايين تر انرژي كمتري را مصرف مي كند اما ممكن است در گردش آب داراي راندمان مشابه نباشد. اين امر وابسته به اندازه استخر شما است.

پمپ استخر سرعت متغير

بله! اين پمپ ها از پمپ هاي تك سرعته و دو سرعته گرانتر است. آن سرمايه گذاري بلند مدت كه درباره اش صحبت شد در اينجا به ميان مي‎آيد. يك پمپ استخر سرعت متغير به جاي يك موتور القايي كه بقيه مدل ها دارند از يك موتور مغناطيس دائم مثل موتور ماشين هاي الكتريكي استفاده مي‎نمايد. يك موتور مغناطيس دائم اصطكاك كمتري نسبت به موتور القايي ايجاد مي‎كند. اصطكاك كمتر موتور مساوي با راندمان بالاتر است. پمپ هاي سرعت متغير نيز توان كمتري مصرف مي‎كنند و آب را سريع تر به چرخش در مي آورند، آنها با دور بر دقيقه كمتري از پمپ هاي تك و دو سرعته كار مي‎كنند، پس صداي كمتري دارند. ممكن است وقتي يك پمپ سرعت متغير مي‎خريد در هزينه برق هم بسيار صرفه جويي مي‎شود.

پمپ استخر زميني

ويژگي هاي مهم پمپ استخر

ممكن است بدانيد كدام نوع پمپ را ميخواهيد، اما قبل از تصميم گيري نهايي مطمئن شويد كه پمپ درست را با ويژگي هاي مناسب براي استخر خود انتخاب مي‎كنيد.

داخل زميني را روزميني

شما مي‎توانيد پمپ هايي براي هردو مدل استخر يعني داخل زميني يا روزميني پيدا كنيد. اگرچه آنها را مي‎توان به جاي هم استفاده كرد، اما بهتر پمپي را بگيريد كه براي استخر شما طراحي شده است.

اسب بخار

هرچه پمپ شما قوي تر باشد يعني اسب بخار بيشتري دارد و آب را با سرعت بالاتري ميچرخاند، بر اين اساس شما مي‎توانيد زمان هاي كوتاهتري آن را روشن نگه داريد. اما اين هم بستگي به صافي و لوله هاي سامانه تصفيه شما دارد. يك پمپ با اسب بخار بالاتر مي‎تواند به صافي صدمه بزند. اما اگر سامانه شما داراي لوله هاي 3 اينچي است مي‎توانيد يك پمپ 3 اسب بخار نصب كنيد كه سريعتر هم كار مي‎كند. اما اگر يك استخر كوچك داريد پمپ 3 اسب بخار زياد است و فقط انرژي بيشتري را هدر مي‎دهد و هزينه بيشتري دارد. طوري پمپ استخر را انتخاب نماييد كه به سامانه تصفيه صدمه نزند اما اسب بخار كافي براي چرخاندن حجم آب استخر با سرعت مناسب را داشته باشد.

 

ولتاژ پمپ موتور

ممكن است پمپ شما به سامانه الكتريكي شما سيم پيچي شود يا نيازمند يك خروجي باشد تا به پريز بخورد. بايد تعيين كنيد كه پمپ شما در 110 ولت يا 220 ولت كار مي‎كند. اكثر استخرهاي در ايران پمپ هاي 220 ولت دارند.

پمپ استخر شنا

چگونه پمپ استخر مناسب را انتخاب كنيم؟

براي اينكه آب استخر صاف و تميز بماند بايد حداقل روزي يك مرتبه تصفيه شود. "سرعت گردش آب استخر". پمپ شما بايد به اندازه كافي بزرگ باشد تا حداقل روزي يك بار تمام حجم آب استخر شما را به گردش دربياورد. براي محاسبه سرعت گردش پمپ، بايد ابتدا حجم استخر خود را محاسبه كنيد. اگر مطمئن نيستيد چگونه اين كار را انجام دهيد، از محاسب استخر ما استفاده كنيد. وقتي كه حجم استخر به دست آمد، آن را تقسيم به 8 كنيد تا گالن بر ساعت مورد نياز براي پمپ كردن به دست بيايد. اما به جاي گالن بر ساعت اكثر پمپ ها بر اساس گالن بر دقيقه هستند. لذا عدد قبلي را تقسيم بر 60 كنيد تا مقدار گالن بر دقيقه را براي گردش كل حجم استخر به دست آوريد. پس فرمول هاي شما به صورت زير است: حجم كل استخر ÷ 8 = گالن بر ساعت گالن بر ساعت ÷ 60 = گالن بر دقيقه استفاده از ماشين حساب يا رياضي خيلي دقيق نيست اما مي‎تواند يك درك كلي از حجم استخر به شما بدهد. زماني كه تمام عددها را داريد مي‎توانيد اندازه پمپ را كه داراي گالن بر دقيقه مورد نياز براي گردش آب استخر شما در بازه 8 ساعته است را بيابيد. بهتر است يك پمپ را انتخاب كنيد كه كمي بيشتر از مقدار محاسبه شده باشد، فقط اگر كمتر از مقدار گالن بر دقيقه نباشد همه چيز خوب پيش مي‎رود.

عيب يابي پمپ استخر

خيلي عالي مي‎شد اگر پمپ استخر شما براي هميشه كار مي‎كرد و به هيچ مشكلي نميخورد، درسته؟ لعنتي، خيلي خوب بود اگر اينطور مي‎شد! اما زماني مي‎رسد كه پمپ شما بازي درمي‎آورد و شما بايد آن را تعمير كنيد. دانستن بعضي از مشكلات رايج پمپ ها به شما كمك مي‎كند بهتر با آنها مواجه شويد.

پمپ استخر نشتي دارد

دلايل رايج براي نشتي پمپ عبارتند از خرابي اورينگ پوسته پروانه، اب بندي بد شافت، آب بندي نامناسب رزوه ها و رزوه هاي معيوب در لوله خروجي. در اكثر اوقات مي توان با هزينه خيلي كمتر از يك تعميركار حرفه اي اين قطعات را خريداري و تعويض كرد. ابتدا مشخص كنيد كدام قطعه نشتي دارد، سامانه را باز كنيد، آن را تعويض نماييد.

پمپ استخر قادر به كشيدن آب نيست

وقتي آب به پمپ استخر كشيده نمي‎شود نميتواند به صافي برسد و به طور مناسب از داخل سامانه عبور كند. اولين چيزي كه بايد دنبال آن بگرديد يك گرفتگي در سامانه است. ابتدا آشغالگير و سبدهاي پمپ را بررسي نماييد تا نگرفته باشند. سپس پروانه را بررسي كنيد تا ذرات آشغال جلوي حركت آن را نگرفته باشد. پمپ را باز كنيد و هرگونه ذرات خارجي را پاك نماييد. يك علت محتمل ديگر مي‎تواند نفوذ هوا به خط مكش باشد.چون هوا چگالي كمتري از آب دارد، پمپ به جاي آب هوا را به داخل مي‎كشد. خطوط را بررسي كنيد هر مشكلي هست را برطرف نماييد.

موتور روشن نميشود اولين چيزي كه بررسي ميكنيد قطع كن موتور است. اگر قطع كن فعال شده است اما موتور روشن نميشود احتمالا يك مشكل برقي وجود دارد و احتمالا بايد موتور را تعويض نماييد. توجه كنيد كه اگر كار كردن با سامانه هاي برقي براي شما راحت نيست، استفاده از يك ادم حرفه اي بهترين انتخاب است.

موتور ناگهان خاموش مي شود اگر اين اتفاق بيفتد به احتمال زياد موتور داغ كرده است. دريچه هاي هواي موتور را براي اينكه چيزي جلوي جريان هوا را نگرفته باشد بررسي نماييد. اگر اين كار ادامه پيدا كند، اگر ممكن بود چيزي نصب كنيد كه روي موتور سايه بياندازد. اگر باز هم مشكل ادامه پيدا كرد، ممكن است مشكل برقي باشد و اگر خودتان كارهاي برقي را ياد نداريد يك تعميركار حرفه اي را خبر كنيد.

pool pump

پمپ استخر سروصدا ميكند

تمام پمپ ها يك صداهايي دارند اما اگر صداهاي غير عادي توليد كنند يعني مشكلي به وجود آمده است. اگر تنها ارتعاشات اضافي داشته باشيم قرار دادن پمپ روي يك تكه لاستيك كمك مي‎كند و اما اگر صداي خفيف خرخر بيايد احتمالا كاويتاسيون (حفره زايي) ايجاد شده و بدان معناست كه به پمپ آب كافي نميرسد و هوا را به داخل مي‎كشد. ابتدا سطح آب داخل پمپ را بالا ببريد يا به عبارت ديگر هوا را خارج كنيد. اگر اين كار باعث نشد صدا از بين برود، خطوط ورودي را از نظر گرفتگي بررسي كنيد ومطمئن شويد هيچكدام از خطوط نشتي ندارند. وقتي تمام اين موارد تامين شود،

پمپ نبايد صدا بدهد. اگر پمپ استخر شما زوزه مي‎كشد احتمالا ياتاقان هاي آن خراب شده است يا توسط گربه هاي وحشي محله وحشت زده مي شود!! اگرچنين باشد بايد ياتاقان ها را عوض كنيد. اگرچه قطعات ارزان هستند اما اما اين تعمير كمي زحمت دارد زيرا بايد موتور خاموش، جدا و باز شود. پس ابزار خود را براي اين كار آماده داشته باشد.

براي خبركردن يك تعميركار حرفه اي ترديد نكنيد

اگر ميتوانيد پمپ را تعمير كنيد، ابزار لازم براي انجام مناسب اين كار را داريد و باز كردن يك پمپ و كار كردن با سامانه برقي براي شما راحت است، حتما خودتان تعمير را انجام دهيد. اين روش مي تواند پول شما را ذخيره كرده و به شما رضايت تعمير يك وسيله را ببخشد. اما اگر دانش يا مهارت كافي را نداريد يا با انجام تعمير راحت نمي باشيد حتما يك حرفه اي را صدا كنيد. بعد از تمام اينها، پمپ قلب سامانه آبرساني استخر شماست. اگر از توانايي خود مطمئن نيستيد حتي مي‎توانيد بيشتر خرابي به بار آوريد. در اولين فرصت يك حرفه اي را صدا كنيد تا تعميرات را انجام دهد. و با نگاه كردن به كارهايي كه آنها انجام مي دهند احتمالا مي توانيد دفعه بعد خودتان مشكل را حل كنيد.

وقتش رسيده كه پمپ كنيد!

نگهداري قلب سامانه چرخش آب استخرتان واقعا سخت نيست. همانطور كه يك نوع مناسب پمپ براي صافي و حجم استخرتان انتخاب مي‎كنيد به اندازه آن هم توجه كنيد و نگهداري و تعميرات پمپ را هم منظم انجام دهيد. با انجام اين كارها پمپ عمر مناسبي خواهد داشت. و وقتي كه زمان تعويض پمپ استخر رسيده است توصيه مي‎كنيم كه يك سرمايه گذاري كنيد و بهترين پمپ ممكن را بخريد، ترجيحا يك مدل سرعت متغير. اين پمپ با مصرف بهينه انرژي و آسودگي خاطر شما ارزشمند خواهد بود.

جهت مشاوره تخصصي خريد تجهيزات استخر با كارشناسان فني ما ۰۲۱٧٦٧٠٠٤٣٧ تماس حاصل فرماييد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۴۱:۴۱ ] [ آرامش ] [ نظرات (0) ]

در صورتي كه تمايل داريد در خانه و يا ويلاي خود يك استخر خصوصي براي آب تني و شنا داشته باشيد ، بهتر است كه با مراحل طراحي و اجراي استخر آشنا شويد. در اين مقاله قصد داريم تا شما را با مراحل و جزئيات ساخت استخر آشنا كنيم. با ما همراه باشيد.

مرحله نظري در طراحي و ساخت استخر

اولين مرحله در طراحي و ساخت استخر پس از گرفتن مجوز، تهيه نقشه دو بعدي و يا سه بعدي از آن است. پس از اين مرحله ، نقاط مختلف منطقه مورد نظر را از لحاظ سفتي و يا سستي خاك ، شيب منطقه و ... بررسي كرده و محل ايده آل و مناسب براي طراحي و ساخت استخر يافته مي شود. لازم به ذكر است كه انجام يك سري از آزمايشات بر روي خاك به منظور تعيين استقامت منطقه در جهت حفظ ايمني و استقامت استخر از اهميت به سزايي برخوردار است. مرحله بعد نوبت به محاسبات و برنامه ريزي هاي عمراني نظير تعيين اندازه ميلگرد و همچنين مقاومت و ضخامت بتن مي رسد. پس از تعيين جنس لوله و همچنين مشخص شدن اندازه ضخامت آنها نوبت به آخرين مرحله نظري در طراحي و ساخت استخر يعني مشخص نمودن منطقه گود برداري مي رسد. پس از اين مرحله طراحان و مهندسان وارد بخش عملي طرح مي شوند.

مرحله عملي در طراحي و ساخت استخر

پس از انجام مراحل نقشه برداري و طراحي ، نوبت به عمليات ساخت استخر مي رسد.

طراحي استخر

در اين مرحله از طراحي و ساخت استخر ، مهندسان و كارگران بايد نهايت دقت را براي گودبرداري به كار برند

- مرحله گودبرداري استخر

در اين مرحله از طراحي و ساخت استخر ، مهندسان و كارگران بايد نهايت دقت را به كار برند به دليل اينكه عدم رعايت اصول ايمني ، صدمات جبران ناپذيري را از لحاظ جاني و مالي به دنبال خواهد داشت. در صورتي كه اين عمل در كنار ساختمان هاي چندين طبقه صورت مي پذيرد ، بهتر است كه تمامي جوانب احتياطي رعايت شود در غير اين صورت احتمال خراب شدن سازه ساختماني اطراف در صورت رانش زمين بسيار زياد مي شود. در ساختمان هايي كه استخر در بين طبقات ساخته مي شود نيازي به گودبرداري نيست و تنها وزن آب و سازه استخر بايد مدنظر قرار گيرد. ساخت استخر

در اين مرحله از طراحي و ساخت استخر ، قالب بندي با سيمان انجام مي شود كه بتن مگر گفته مي شود

-مرحله بتن رگلاژ يا بتن مگر استخر

در اين مرحله از طراحي و ساخت استخر ، قالب بندي كف با وسيله سيمان 150 كيلوگرمي در هر متر مكعب با ضخامت 10 تا 15 سانت انجام مي شود كه به اين عمل بتن رگلاژ يا بتن مگر گفته مي شود. لايه بتن مگر حد واسط ميان خاك و آرماتور بندي است . لازم به ذكر است كه براي جلوگيري از ضعيف شدن بتن مگر، حفظ رطوبت آن بسيار ضروري است به همين دليل بايد اين لايه استخر را به مدت 10 ساعت مرطوب نگه داشت و پس از آن وارد مرحله بعدي كار شد. آرماتوربندي طراحي استخر

به اين مرحله از طراحي و ساخت استخر آرماتور بدني گفته مي شود

-مرحله آرماتوربندي استخر

به طور كلي مقاومت پي و سازه استخر بر عهده آرماتوراست. به همين دليل اين مرحله از طراحي و ساخت استخر احتياج به دقت و نظارت فراوان دارد. لازم به ذكر است كه آرماتور ها در هنگام نصب بايد فاقد هرگونه زنگ زدگي باشند . در صورتي كه بخشي از آرماتور زنگ زده و يا روغني بود ابتدا بايد آن قسمت به خوبي پاك و زنگ زدگي آن برطرف گردد و سپس كار گذاشته شود. طراحي و ساخت استخر

در اين مرحله از طراحي و ساخت استخر، لوله هايي كه براي راه اندازي سيستم سيركولاسيون استفاده مي شوند

-مرحله لوله كشي استخر

در اين مرحله از طراحي و ساخت استخر، لوله هايي كه براي راه اندازي سيستم سيركولاسيون استفاده مي شوند ، به دليل اينكه به صورت كاملا مستقيم با آب داخل استخر در تماس است، بايد از مواد غير سمي ساخته شده و همچنين در مقابل هرگونه آسيب نظير خوردگي و زنگ زدگي مقاوم باشد. مواد و فلزاتي نظير چدن ، مس و يا فولاد ضد زنگ در تهيه و توليد شيرآلات نيز مورد استفاده قرار مي گرند براي سيستم لوله كشي استخر بسيار مناسب اند. تجهيزات ساخت استخر

اين مرحله از طراحي و ساخت استخر نياز به تجهيزاتي نظير موتور و پمپ براي چرخش آب استخر دارد

-مرحله تصفيه استخر

در اين مرحله از طراحي و ساخت استخر، سيستم تصفيه براي سيركولاسيون استخر جاسازي مي شود . به طور كلي هر استخري بايد اين قابليت را داشته باشد كه آب را از لحاظ شيميايي در تعادل نگه دارد. اين سيستم نياز به تجهيزاتي نظير موتور و پمپ براي چرخش آب استخر دارد و همچنين بايد توانايي آن را داشته باشد تا سيركولاسيون آب استخر را نهايتا تا 6 ساعت انجام دهد. ساخت استخر

بتن ريزي و كاشي كاري مرحله پاياني طراحي و ساخت استخر است

-مرحله بتن ريزي و كاشي كاري استخر

بتن ريزي و كاشي كاري مرحله پاياني طراحي و ساخت استخر است. در اين مرحله بتن از پيش ساخته شده توسط ميكسر به محل ساخت برده و درون قالب آرماتور ريخته مي شود. لازم به ذكر است كه جهت پرشدن تمام منافظ و فضاها ، بتن بايد به حد كافي روان باشد. در هنگام بتن ريزي بايد مراقب سر لوله هاي استخر باشيم تا از بتن پر نشود. در آخرين مرحله نوبت به كاشي كاري و نماي استخر مي رسد. اين مرحله كاملا سليقه اي بوده ، اجباري نيست و تنها بر اساس انتخاب مشتري صورت مي گيرد. لازم به ذكر است كه ملات زير كاشي بايد كاملا صاف باشد تا كار تميز در بيايد و همچنين به هيچ عنوان نبايد كف استخر را با كاشي هاي شكسته وتيز ، كاشي كاري كرد. به طور كلي مراحل ذكر شده از اصلي ترين و پايه اي ترين اقداماتي است كه توسط مهندسين جهت طراحي و ساخت استخر ساده بايد انجام گيرد. مسلما روند ساخت استخرهايي كه داراي امكانات و تجهيزات بيشتري هستند متفاوت است.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: طراحي و ساخت استخر،
موضوع:
[ ۲۰ شهريور ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۴۷:۴۹ ] [ آرامش ] [ نظرات (0) ]

8 نكته براي نگهداري استخر: چطور استخرتان را تميز نگه داريد

اگر انقدر خوش شانس هستيد كه در دره خورشيد زندگي مي كنيد و صاحب يك استخر شنا هستيد، در اينجا چندين نكته براي شفاف و تميز نگهداري استخر شما، هميشه دعوت كننده، طراوت بخش و آماده استفاده روزمره بودن آن آورده شده است. نكته اصلي تنها نظارت كردن بر آن است. اينكار شما را از اشتباهاتي كه ممكن است درآينده برايتان بسيار گران تمام شود، نجات مي دهد. نگهداري استخر بطور روزانه نيز ممكن است مانع از استيصالتان شود و نياز براي مراجعه اورژانسي به فروشگاه تجهيزات استخر، براي مواد شيميايي يا ساير افزودني ها را كاهش مي دهد. نگهداري پيشگيرانه، درست مثل كاري كه برروي ماشين يا خانه تان انجام مي دهيد، در كاهش هزينه هاي چرخه حيات استخر شنايتان بسيار كارآمد خواهد بود. به توصيه هاي پائين توجه كنيد و در زمان و هزينه صرفه جويي كنيد و خودتان را از دردسر نجات دهيد. هيچكدام از اين كارها سخت نيست، راه حل تنها تبديل اين موارد به يك عادت است. در اينجا 8 نكته براي تميز و شفاف نگهداري استخر تان آورده شده است.

جهت مشاوره تخصصي طراحي و اجراي استخر خانگي با كارشناسان فني ما ۰۲۱٧٦٧٠٠٤٣٧ تماس حاصل فرماييد.

نگهداري استخر

تركيب شيميايي استخر را بررسي كنيد

در نگهداري استخر شما بايد تركيب شيميايي استخر را در طول تابستان يك يا دوبار در هفته و در طول زمستان هر يك يا دوهفته بررسي كنيد. pH بايد بين 7.2 و 7.8 نگه داشته شود، در اين مقياس هرچه pH كمتر باشد استخرتان كلر كمتري نياز دارد. با افزايش pH، فعاليت كلر كمتر و كمتر مي شود. ازين رو بسياري از مصرف كنندگان به اضافه كردن آن ادامه مي دهند. كلر در pH 7 در حدود 50 درصد و در 8 حدود 10 درصد فعال است. pH را به درستي كنترل كنيد و به كلر كمتري نياز خواهيد داشت.

سبد(هاي) اسكيمر استخر را به طور هفتگي تميز كنيد

اسكيمر در بدنه استخر نصب مي شود، و وظيفه اصلي آن پاك كردن سطح استخر از آلاينده ها و زباله ها پيش از اشباع شدن و سرازير شدن آنها به سمت كف استخر است. همه چيز در استخرتان از سطح آب وارد مي شود، بنابراين هرچه اسكيمر كارآمدتر باشد، بهتر مي تواند موارد بيشتري را از سطح آب پاك كند. يك پنل دسترسي مدور در عرشه استخر وجود دارد، آنرا باز كنيد و در صورت نياز محتويات سبد را دور بريزيد. براي نگهداري استخر هميشه آنرا تميز نگه داريد.

فيلتر زباله ي موجود در جلوي پمپ استخر را تميز كنيد

شما بايد اينكار را هر چند هفته يكبار يا هنگامي كه نياز است انجام دهيد. براي انجام اينكار پمپ را خاموش كنيد و فشار روي سيستم را آزاد كنيد. اين سبد درون شيشه شفاف پمپ استخر شناي شما نصب شده است. يا مي توانيد آشغال گير را پاك كنيد يا سبد برگ گير. سيستم حذف زباله و برگ گير توصيه مي شود. اگر پمپتان را ارتقا نداده ايد هرچه زودتر يك موتور با سرعت متغير يا 2-سرعته تهيه كنيد. پمپ هاي چند سرعته ارزش هزينه اوليه را دارند.

نگهداري از استخر

سطح آب استخر را چك كنيد

آيا در نگهداري استخر ارتفاع آب استخر خيلي كم يا خيلي زياد بايد باشد؟ براي نتايج و عملكرد بهينه، سطح آب بايد درست در وسط اسكيمر استخر يا كاشي استخر باشد. اگر سطح آب خيلي كم باشد مي تواند پمپ را خشك كند و باعث سوختن آن شود، يا اگر خيلي زياد باشد درهاي اسكيمر به درستي كار نخواهند كرد. اين درها زباله ها را در اسكيمر نگه مي دارند.

دستگاه كلر زني استخر را بررسي كنيد

اگر يك دستگاه كلر زميني يا دستگاه كلر زني توكار داريد، بايد آنهارا به طور منظم براي سطح مناسب قرص كلر، بارگيري يا مسدود شدنهاي احتمالي بررسي كنيد. اين دستگاه بسته به سبك و ويژگي هايش توانايي اضافه كردن مقدار ثابت كلر مورد نياز را دارد.

دستگاه پخش اوزون استخر را بررسي كنيد

اگر يك دستگاه پخش اوزون داريد، مطمئن شويد كه چراغ آن روشن است و درواقع كار مي كند. اوزون نيزهمانند اشعه ماورا بنفش يا تركيبي از آنها مي تواند ميزان كلر مصرفي استخرتان را كاهش دهد. انواع مختلفي وجود دارد، و بسياري از آنها نحوه نصب و دستورالعمل استفاده ي متفاوتي دارند. حتما با دستگاهي كه در استخرتان نصب شده آشنا شويد.

مولد كلر استخر را بررسي كنيد

اگر يك سيستم نمكي، استخر نمك، يا آنچه كه برخي استخر بدون كلر مي نامند، داريد، پس به اين نكات توجه كنيد. تمام كاري كه مولد كلر انجام مي دهد، توليد كلر براي شماست، بنابراين مجبور نيستيد آنرا بخريد، ذخيره كنيد، يا بكار ببريد. اين راحتي هزينه اي دارد و يك سري خطرات ذاتي به همراه دارد. محفظه بايد تميز نگه داشته شود و تركيبات شيميايي استخرتان براي عملكرد مناسب آن حياتي تر مي شود. بيش از حد نمك اضافه نكنيد- اگر مي توانيد طعم آنرا حس كنيد، احتمالا استخرتان بيش از حد نمكي شده است. سيستم هاي نمكي به طور مصنوعي pH را افزايش مي دهند. در نتيجه از اسيد بيشتري استفاده خواهيد كرد. اين دستگاه هنگامي كه به خوبي درك و استفاده شود بسيار عالي است. خريد و نگه داري آن ممكن است پرهزينه باشد اما تجربه اي بي نظير در آب را براي نگهداري استخر فراهم مي كند.

شستن استخر

نكته آخر در نگهداري استخر، فيلترهاي استخر را تميز كنيد

براي نگهداري استخر به طور منظم يا درهنگام نياز فيلترهايتان را پاك كنيد. فيلتري عالي براي استخرهاي آريزونا فيلتر كارتريجي است. آنها حداكثر ميزان جريان، هدر رفت كم آب باارزش (بدون پسرفت) و شفافيت آب را فراهم مي كنند و تنها چند بار در سال احتياج به تميز شدن دارند. بله، ممكن است بعد از يك طوفان سهمگين يا هرچندماه يكبار بسته به شرايط استخرتان نياز به تميز شدن داشته باشند. بهتر اين است كه هر 4-6 ماه يكبار پاك شوند. اگر يك جفت اضافي از آنهارا داريد – كه ايده بي نظيري است- كار بسيار آسانتر و سريعتري است. فيلترهاي كثيف را در محلول 10 درصد هيدروكلريك اسيد يا محلولي از فسفات تري سديم بخيسانيد. از يك سطل زباله لاستيكي استفاده كنيد. از دستكش و محافظ چشم استفاده كنيد. مراقب باشيد! هميشه اسيد را به آب اضافه كنيد، نه اينكه آب را به اسيد اضافه كنيد. بعد از آن، تا زمان تميز شدن بشوئيد و بگذاريد تا خشك شوند. تجهيزات استخر تان را تا تعويض بعدي كنار بگذاريد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۴۰:۰۰ ] [ آرامش ] [ نظرات (0) ]

بدون شك شنا كردن يكي از بهترين و آرام بخش ترين تفريحات محسوب مي شود و بيشتر افراد نمي توانند در مقابل آب زلال ، گرماي آفتاب و يك آبتني لذت بخش ، مقاومت كنند . برخي از افراد كه تمايل دارند در خانه خود استخر داشته باشند ، بهتر است كه با موارد و ملزومات مورد نياز براي ساخت آن آشنا شوند. انتخاب صحيح وسايل استخر يكي از موارد ضروري است كه در صورت انتخاب درست ، كمك زيادي به كاهش هزينه و بهبود عملكرد استخر خواهد كرد. در اين مقاله قصد داريم تا شما را با لوازم مورد نياز براي ساخت استخر كامل و ايده آل آشنا سازيم. با ما همراه شويد.

پمپ استخر

به جرأت مي توان گفت كه پمپ ها يكي از پركاربردترين و مهم ترين وسايل استخر به حساب مي آيند

پمپ استخر

به جرأت مي توان گفت كه پمپ ها يكي از پركاربردترين و از جمله مهم ترين وسايل استخر به حساب مي آيند. انتقال و جابه جايي آب استخر بر عهده اين پمپ ها مي باشد. به طور كلي در طول 24 ساعت آب استخر بايد حداقل سه بار سيركوله و يا تصفيه شود. در نتيجه يك پمپ با كيفيت بايد قابليت جابه جايي آب به اين ميزان را داشته باشد. لازم به ذكر است كه قدرت موتور و نحوه كاركرد پمپ استخر هاي مختلف متفاوت است به عنوان مثال استخر جكوزي نياز به پمپ متفاوت نسبت به استخر معمولي دارد. پس در هنگام خريد وسايل استخر بايد نهايت دقت را به كار بريد.

يكي ديگر از وسايل ضروري كه در فهرست وسايل استخر قرار مي گيرد. فيلتر است

فيلتر استخر

يكي ديگر از وسايل ضروري كه در فهرست وسايل استخر قرار مي گيرد. فيلتر است. فيلتر هاي استخر وظيفه اصلاح كردن و بهبود كيفيت آب استخر را بر عهده دارند. با استفاده از اين فيلتر ها ، ذرات معلق روي آب ، آلاينده هاي موجود در آب و همچنين ناخالصي ها جدا مي شود. فيلتر ها معمولا به دو گروه كلي فيلتر دياتومه و فيلتر شني آب استخر تقسيم مي شوند. انتخاب نوع فيلتر بستگي به حجم و همچنين نوع استخر دارد پس در هنگام خريد وسايل استخر نظير فيلتر بايد كمال دقت را به كار بريد.

به وسيله دستگاه كلرزن مي توان ميزان كلر را براي ضدعفوني كردن آب استخر كنترل و مديريت كرد

دستگاه كلرزن استخر

به وسيله دستگاه كلرزن مي توان ميزان كلر را براي ضدعفوني كردن آب استخر كنترل و مديريت كرد. دستگاه كلرزن يكي از وسايل استخر است كه وجود آن كمك زيادي به حفظ كنترل كيفي آب و پاكيزگي آن خواهد كرد. نام ديگر اين دستگاه كلريناتور است. با استفاده از اين دستگاه مدت زمان نگهداري و رسيدگي به استخر كاهش پيدا كرده و اين دستگاه به طور اتومات ، كلر مورد نياز را در طول شبانه روز به استخر تزريق مي كند . در صورتي كه تمايل داريد زمان كمتري را صرف نگهداري از استخر خود كنيد، دستگاه كلريناتور يكي از وسايل استخر مورد نياز براي شما خواهد بود. از جمله دستگاه هاي كلريناتور مي توان به كلرزن شناور ، كلرزن خطي ، كلرزن اتوماسيون و كلرزن نمكي اشاره كرد.

نردبان استخر

مسلما نردبان استخر يكي از ملزومات و جزو ضروريات در وسايل استخر مي باشد

نردبان استخر

مسلما نردبان استخر يكي از ملزومات و جزو ضروريات در وسايل استخر مي باشد. سهولت در رفت و آمد و بالا آمدن شناگران از داخل استخر توسط نردبان انجام مي شود. معمولا در استخر هايي كه داراي عمق متفاوت هستند از دو نردبان استفاده مي شود اما استخرهايي كه طول كمتر از 10 متر داشته باشند نيازي به دو نردبان نخواهند داشت و نصب يكي از آنها كافي است.

سيليس استخر

ساده ترين نوع فيلتراسيون آب استخر ، استفاده از خاك سيليس است

سيليس استخر

به طور كلي مي توان گفت كه ساده ترين نوع فيلتراسيون آب استخر ، استفاده از خاك است. از خاك سيليس به منظور فيلتر كردن آب هاي شهري نيز استفاده مي شود. خاصيت سيليس به گونه اي است كه آب پس از گذشتن از آن بسيار روان و زلال شده و از هر گونه رسوب پاك مي شود. استفاده از سيليس جهت فيلتر كردن آب استخر بسيار مهم است و در وسايل استخر جزو موارد اصلي به حساب مي آيد.

گرمايش وسايل استخر

از جمله وسايل استخر كه بسيار ضروري است ، سيستم گرمايشي مي باشد.

سيستم گرمايشي آب استخر

استخرهايي كه معمولا در تمام فصول مورد استفاده قرار مي گيرند ، بايد داراي سيستم گرمايشي باشند. با استفاده از اين سيستم مي توان درجه حرارت آب استخر را به صورت متعادل نگه داشت و به حفظ سلامت شناگران كمك كرد. به طور كلي دماي مناسب براي آب استخر 27 تا 29 درجه است و همچنين لازم به ذكر است كه دماي استخرهاي جكوزي آب گرم معمولا بين 40 تا 43 درجه قرار مي گيرد. از جمله وسايل استخر كه براي گرمايش مورد استفاده قرار مي گيرند عبارت اند از ، گرمكن برقي ، پكيج گازي مخصوص آب استخر ، سيستم سولار و مبدل هاي حرارتي

ساير وسايل استخر

از ديگر وسايل استخر مي توان به كفشور استخر ، چراغ استخر ، رينگ استيل جكوزي ، تصفيه ازن و ... اشاره كرد كه به طور كلي براي ساخت استخر به صورت حرفه اي مورد استفاده قرار مي گيرد اما موارد ذكر شده و توضيح داده شده در مقاله براي ساخت هر نوع استخري كه در تمام فصول سال مورد استفاده قرار مي گيرد ، لازم و ضروري است. لازم به ذكر است كه مراحل ساخت استخر نيازمند مطالعه و دقت فراوان است به همين دليل در صورتي كه تمايل داريد در خانه تان استخر داشته باشيد ، ابتدا با مشاورين و مهندسين زبده و خبره صحبت كنيد. شركت صداي آب دريا با بيش از 10 سال سابقه در حوزه ساخت استخر و تاسيسات مكانيكي ، قادر است تا شما را در اين زمينه ياري نمايد.

جهت مشاوره تخصصي خريد وسايل استخر با كارشناسان فني ما ۰۲۱٧٦٧٠٠٤٣٧ تماس حاصل فرماييد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۵ شهريور ۱۳۹۸ ] [ ۰۹:۳۵:۰۳ ] [ آرامش ] [ نظرات (0) ]

دلايل استفاده از لوله و اتصالات UPVC در پروژه هاي آب رساني

كاهش روزافزون كيفيت سيستم هاي آب و فاضلاب به خاطر پوسيدگي، نشتي و شكستگي ناشي از فناوري قديمي مواد سازنده ي لوله ها توانايي ما را در تأمين آب آشاميدني سالم و خدمات بهداشتي ضروري، هم براي نسل كنوني و هم براي نسل آينده، تهديد مي كند. لوله  و اتصالات UPVC نسبت به انواع ديگر لوله ها مزاياي متعددي براي هر گونه عمليات آب رساني دارند. در ادامه 5 دليل مهم را براي آن كه لوله  و اتصالات UPVC بهترين انتخاب براي پروژه هاي آب رساني هستند، بيان مي كنيم.

لوله و اتصالات UPVC

لوله صرفه جويي در انرژي

توليد لوله  و اتصالات UPVC بسيار پربازده است و عملا در توليد UPVC و تبديل آن به فرآورده هاي نهايي، صد درصد مواد اوليه مورد استفاده قرار مي گيرند. انرژي لازم براي توليد اين لوله ها چهار برابر كمتر از لوله هاي بتني و پنجاه درصد كمتر از لوله هاي آهني است.

ذخيره ي آب

سطح فوق صاف لوله  و اتصالات UPVC هزينه هاي پمپاژ را كاهش مي دهد و اتصالات بدون نشتي آن ميزان هدررفت آب را به صفر مي رساند ، ميزاني كه در شبكه هاي لوله كشي داراي فناوري قديمي به 40 درصد هم مي رسد.

آب با كيفيت بالا تر

بر خلاف لوله هاي ساخته شده از مواد سنتي، ديواره هاي فوق العاده صاف لوله  و اتصالات UPVC تجمع رسوب را بسيار دشوار مي سازند. باكتري ها و ذرات ديگر عملا هيچ شانسي براي اتصال به ديواره هاي داخلي اين لوله ها ندارند، مزيتي كه براي لوله هاي سيستم هاي فاضلاب بسيار با اهميت است، زيرا اغلب در حال انتقال فاضلاب هاي حاوي مقادير فراوان از رسوبات هستند.

صرفه جويي مالي

استفاده از لوله  و اتصالات UPVC باعث صرفه جويي مالي چشمگيري مي شود كه با درنظرگيري نصب آسان تر، درصد شكستگي كمتر و طول عمر بالاتر آن ها، بر ميزان آن باز هم افزوده مي شود. همچنين عمر بالاتر اين لوله ها بازدهي آن ها را نيز بالا مي برد، زيرا باعث كاهش هزينه هاي نگهداري و تعويض لوله ها مي شود كه در دراز مدت استفاده ي از آن ها را مقرون به صرفه مي سازد.

عمر طولاني اثبات شده ي لوله  و اتصالات UPVC

در استراليا، طول عمر اثبات شده ي اين لوله ها تا بيش از 50 سال ثبت شده است و اين در حالي است كه مطالعات انجام شده در كشور هاي ديگر عمر مورد انتظار براي اين لوله ها را بيش از 110 سال نشان مي دهد.

لوله و اتصالات UPVC

انواع لوله هاي مورد استفاده در طراحي و ساخت استخر هاي زميني

اتصالات استخر در ساخت استخر، اتصالات اهميتي برابر با لوله ها دارند. آن ها جريان موفق آب را در سيستم لوله كشي استخر زميني تضمين مي كنند. نوع اتصالات مورد نياز شما به نوع لوله هاي شما بستگي دارد. حتي بعضي از لوله ها نيازي هم به اتصالات ندارند، پس حتما قبل از خريد اتصالات مطمئن شويد كه به آن ها نياز داريد. اگر اتصالاتي كه مي خريد نادرست يا ناسازگار با لوله كشي باشند، منجر به نشت آب يا وقوع شكستگي در سيستم لوله كشي مي شود. درزگير ها هم مورد مهمي هستند كه بايد در نظر گرفته شوند.

نوع مواد لوله هاي استخرهاي شنا در هنگام انتخاب لوله كشي استخر شنا بايد توجه داشته باشيد كه جنس لوله ي انتخابي شما تأثير مستقيمي بر كيفيت كلي استخر و مهم تر از آن طول عمر آن مي گذارد. بخش عمده ي سيستم لوله كشي زير زمين قرار مي گيرد و در نتيجه چندان در دسترس نيست. حتي بروز يك نشتي كوچك در شبكه لوله كشي، شما را با مشكلات فراواني روبرو خواهد كرد. اگر هم مشكلي در كل لوله كشي پيش بيايد، خسارت آن بسيار آشكار خواهد بود. از گذشته تا به امروز مواد مختلفي در ساخت لوله هاي استخر هاي شنا مورد استفاده بوده و كماكان هستند. در حاليكه تمام اين مواد "وظيفه ي مورد نظر را به انجام مي رسانند"، ولي تنها چند گزينه ي محدود واقعا مناسب وجود دارد و البته گزينه هايي كه هرگز نبايد از آن ها براي استخر شنا استفاده كرد.

لوله هاي PVC سخت لوله هاي PVC (پلي وينيل كلريد) بهترين انتخاب براي لوله كشي استخرهاي شنا هستند. ضخامت ديواره هاي لوله ها schedule ناميده مي شود و در لوله كشي استخر ها بايد از لوله هاي PVC داراي schedule حداقل 40 استفاده كرد. براي اين كار استفاده از schedule 80 هم قابل قبول است، هر چند كه بيشتر از مقدار مورد نياز است، اما schedule 20 بيش از حد نازك است و هرگز نبايد در لوله كشي استخر ها استفاده شود. از schedule 20 معمولا در سيستم هاي جاروي برقي مركزي استفاده مي شود و از فروشگاه هاي ابزار بزرگ قابل تهيه است ولي ضخامت هاي 40 و 80 schedule را بايد از شركت هاي لوله كشي تهيه كرد. ممكن است گاهي وسوسه ي استفاده از لوله هاي نازك كه به راحتي قابل تهيه هستند به وجود آيد، ولي براي استخر خود هيچ وقت از اين ميانبر استفاده نكنيد.

شيلنگ هاي PVC منعطف لوله هاي PVC منعطف كه از نظر فني شيلنگ خوانده مي شوند، از رايج ترين لوازم لوله كشي در استخر هاي شنا و صنعت وان حمام به شمار مي روند. اين شيلنگ ها كيفيتشان به خوبي كيفيت لوله هاي PVC سخت نيست، ولي بعد از اين لوله ها بهترين و رايج ترين گزينه براي ساخت استخر با هزينه اي اقتصادي محسوب مي شوند و بخش اعظم صنعت استخرها را تشكيل مي دهند.

لوله هاي CPVC از اين لوله ها معمولا براي ورودي و خروجي آب گرم استخر استفاده مي شود تا از ذوب شدن لوله ها جلوگيري شود. همچنين در برخي محيط هاي تجاري كه طبق قانونشان نيازمند لوله هاي مقاوم در برابر گرما هستند از اين لوله ها استفاده مي شود. قيمت لوله هاي CPCV بسيار گران است درنتيجه از آن ها معمولا فقط در مواردي استفاده مي شود كه مقاومت در برابر گرما براي جلوگيري از بروز مشكل ضروري است. در حالت ايده آل، گرم كن استخر ها بايد براي جلوگيري از ذوب شدن لوله ها، در ورودي و خروجي خود لوله هاي CPVC 36 اينچ (36” CPVC) داشته باشند.

لوله هاي پلي پايپ لوله هاي پلي اتيلن، HDPE (پلي اتيلن با تراكم بالا)، LDPE (پلي اتيلن با تراكم پايين) و پلي پروپيلن استاندارد هاي صنعتي پيش از گسترش لوله هاي PVC بودند. پلي پايپ هنوز هم مورد استفاده و ترجيح برخي از سازندگان استخر ها است و در هزاران استخر مربوط به دهه هاي قبل وجود دارد. پلي پايپ به خاطر رنگ سياه و نوار رنگي روي آن واستفاده از اتصالات خار دار ثابت داخلي و بست هاي استيل بدون لكه در اتصال آن، به راحتي قابل شناسايي است. تمام پلي پايپ هاي فاقد نوار رنگي لوله هاي مخصوص فاضلاب بدون فشار هستند و نبايد در استخر هاي شنا استفاده شوند. پلي پايپ هاي داراي نوار سفيد براي كاربرد هاي كم فشار است و براي استخر هاي شنا مناسب نيست. پلي پايپ هاي داراي نوار رنگي قرمز و سبز براي كاربرد هاي پرفشار مانند استخر شنا و وان حمام هستند.

لوله هاي ABS لوله هاي اكريلونيتريل بوتادين استايرن بعضي اوقات به خاطر دسترسي آسان به آن ها، در استخر هاي شنا استفاده مي شوند. اما اين لوله ها انتخاب خوبي براي استخر هاي شنا نيستند. طول محل اتصال (محل چسب زدن) لوله هاي ABS ازلوله هاي PVC و ABS بسيار كوتاه تر است و به همين خاطر استفاده از اين لوله ها در فشار بالاي سيستم لوله كشي بسته ي استخر ها انتخاب مناسبي نيست.

لوله كشي فلزي سيستم هاي لوله كشي مسي يا فولادي گالوانيزه نبايد براي استخر شنا و وان حمام استفاده شوند، هرچند كه هنوز استخر هايي هستند كه لوله كشي مسي دارند. اگر شما هم در استخر خود لوله كشي فلزي داريد، مطمئن باشيد كه زماني مجبور به تعويض آن خواهيد شد. سازگاري شبكه لوله كشي با يون كلر يكي از مهمترين عواملي كه تداوم سالم بودن و بدون نشت بودن سيستم لوله كشي شما را تضمين مي كند مقاومت مواد سازنده ي لوله ها در برابر آسيب هاي ناشي از يون كلر است . لوله هاي PVC سازگار با يون كلر هستند و در برابر آسيب هاي ناشي از تماس دراز مدت با اين يون مقاوم هستند. لوله هاي ABS، فلزي و پلي پايپ همگي در اثر تماس دراز مدت با سيستم هاي مبتني بر يون كلر دچار خوردگي مي شوند. مناسب نبودن لوله هاي ABS و فلزي براي سيستم هاي مبتني بر يون كلر به خوبي شناخته شده است، ولي بايد دانست كه لوله هاي پلي پايپ نيز در اثر تماس با يون كلر و اكسايش ناشي از راديكال هاي آزاد دچار فرسودگي زودهنگام مي شوند.

چه نوع لوله اي را بايد براي استخر انتخاب كرد؟

لوله ي 1.5 اينچ رايج ترين اندازه براي هر نوع سيستم لوله كشي استخر هاي شنا است رايج ترين نوع لوله براي استخرهاي شنا PVC منعطف است كه براي استفاده در زير و روي زمين مناسب است. آسان بودن كار با اين نوع لوله و قيمت نسبتا ارزان آن باعث شده است كه نسبت به لوله ي PVC سخت كه كيفيت بالاتري دارد، بسيار محبوب تر باشد زيرا استفاده درست از PVC سخت نيازمند مهارت بيشتري است. لوله PVC منعطف تحت فشار خم مي شوند ولي لوله هاي PVC سخت انعطاف بسيار كمي دارند و در صورت نصب نادرست و بدون وجود بستري مناسب براي آن ها، به ويژه در زير زمين، در معرض ترك برداشتن خواهند بود.

لوله ي PVC 2 اينچي استاندارد رايج براي لوله كشي استخر هاي جديد است پمپ هاي استخر جديد بسيار قدرتمند هستند و براي فعاليت كارآمد، نيازمند فشار آب بالايي هستند. استفاده از لوله هاي 1.5 اينچي قبلا رايج بوده است ولي استخر هاي جديد و استخر هاي با مصرف انرژي بهينه نيازمند لوله كشي 2 اينچي هستند. در غير اين صورت حداقل، خطوط مكش استخر (لوله تخليه اصلي و اسكيمر) و نيز تجهيزات اتاق پمپاژ بايد با لوله دو اينچي به استخر وصل شوند. با صرف اندك هزينه اي بيشتر، جريان آب استخرتان براي هميشه بهبود مي يابد، به اين معنا كه تميز نگه داشتن آب استخرتان آسان تر خواهد بود و موتور پمپاژ آب استخر شما طولاني ترين عمر ممكن را خواهد داشت.

لوله هاي PVC منعطف سياه 1.5 اينچي در سيستم هايي كه لوله هاي سفيد مطلوب نيستند، مناسب هستند اگر زماني بخواهيد در كنار خانه ي خود سيستم گرمايشي خورشيدي نصب كنيد، استفاده از لوله  و اتصالات PVC سفيد بسيار جلب توجه كننده خواهد بود. استفاده از لوله ي PVC سياه منعطف هر گونه جلب توجه را به حداقل مي رساند و همچنين از اين لوله مي توان براي اتاق پمپاژ و نيز مواردي كه رنگ سياه اين لوله ها مفيد است استفاده كرد. براي اين لوله ها مي توان از چسب هاي PVC استاندارد schedule 40 و اتصالات از نوع بتونه (primer) استفاده كرد. در هنگام نصب تجهيزات استخر، انتخاب انواع لوله  و اتصالات UPVC يا بطور كلي نوع لوله تنها بخشي از فرايند كار است. مطمئن شويد كه تمام بخش هاي مربوط به چگونگي نصب تجهيزات استخر را خوانده ايد تا از درست بودن محصولات انتخابيتان اطمينان حاصل كنيد.

كلام آخر در انتخاب لوله و اتصالات UPVC

پيدا كردن لوله ي مناسب براي استخر آن  قدرها هم دشوار نيست. باوجوديكه انواع مختلفي از لوله ها وجود دارد، پيدا كردن نوعي كه بهترين شكل نياز هاي شما را برآورد، كار آساني است. اگر در مورد لوله كشي استخر زميني خود سؤالات يا نگراني هايي داريد، با كارشناسان فني ما 02176700437 تماس بگيريد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: لوله و اتصالات UPVC،
موضوع:
[ ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ] [ ۱۲:۲۱:۵۷ ] [ آرامش ] [ نظرات (0) ]

در اين مقاله قصد داريم در خصوص ساخت انواع استخر نكات مهمي رو منتشر كنيم، استخر يك سازهٔ نگهدارنده‌ي آب است كه به منظور تفريح و ورزش به‌كار مي‌رود. استخرها هم مي‌توانند توكار باشد هم روكار؛ به شكل سازه‌ي خودايستا ساخته شوند يا به عنوان بخشي از يك ساختمان يا ساختارهاي ديگر. در ادامه مقاله ساخت استخر عمومي و خصوصي را توضيح خواهيم داد:

جهت مشاوره تخصصي ساخت انواع استخر عمومي با كارشناسان فني ما ۰۲۱٧٦٧٠٠٤٣٧ تماس حاصل فرماييد.

معرفي انواع مختلف استخر :

استخر خصوصي

استخر خصوصي ممكن است در يك باغ، داخل ساختمان يا زيرزمين آن ساخته شود. ميانگين اندازه‌هايشان بين 3.7 در 7.3 متر تا 6.1 در 12.2 متر متغير است.

استخر عمومي

بيشتر استخرهاي عمومي مستطيلي هستند، با 20 تا 25 متر طول. اندازه، شكل و عمق‌شان متفاوت است و ممكن است داراي آبشار مصنوعي، فواره، دستگاه موج‌ساز و پل باشند.

استخر قهرماني

اين استخرها بايد با استاندارهاي فينا، فدراسيون بين‌المللي شنا، مطابق باشند؛ يعني لازم است 25 در 50 متر طول، حداقل 1.35 متر عمق و به اندازه 8 لاين عرض داشته باشند. اين استخرها عموماُ داخل ساختمان هستند تا گرمايش و نور لازم فراهم شود. معمولاُ داراي تخته‌هاي آغاز، زمان‌گيري ديجيتال، صفحه‌نمايش نتايج، بخش گرم و سرد كردن بدن و غيره هستند.

استخر اينفينيتي

اين نوع استخر معمولاُ در اقامت‌گاه‌ها و هتل‌هاي مجلل يافت مي‌شوند. در استخر اينفينيتي جريان داشتن آب بر يك لبه يا بيشتر، جذابيت بصري همانند ورود به اقيانوس يا آسمان ايجاد مي‌كند. يك آب‌بند كوچك زير سطح استخر قرار مي‌گيرد، جايي كه لبه‌ي آن به انتها مي‌رسد. آب ريخته شده روي آب‌بند، قبل از اينكه به داخل استخر پمپ شده و برگردد،‌ زير آب‌بند جمع مي‌شود.

ساخت انواع استخر

روش‌هاي ساخت انواع استخر

طراحي و اجراي استخر ها بايد به گونه اي باشد كه با معيار مقاومت در برابر نفوذ آب تنظيم شده در استاندارد بريتانيا مطابق باشد 8007:1987. بر اين اساس: «طي دورهٔ 7 روزهٔ آزمايشي، افت كلي سطح آب بعد از ايجاد امكان تبخير نبايد از يك پانصدم ميانگين عمق مخزن پر بيشتر باشد، 10 ميلي‌متر يا ديگر ميزان مشخص‌شده. در حاليكه طراحي استخر و روش‌هاي ساخت انواع استخر متفاوت‌اند، نوعاً سيستم‌هاي فيلتر و لوله‌كشي مشابه دارند.

فيلتركردن استخر

سيستم‌هاي فيلتر كردن استخر مختلف هستند، مانند:

فيلتركردن استخر به روش دياتومه (DE)

قادر به فيلتر كردن ذراتي به كوچكي 5 ميكرون هستند و در عين حال، گران‌ترين گزينه است و نياز به تعمير و نگهداري بيشتري دارند.

فيلتركردن استخر به روش شني

آب را از بستر يك فيلتر شني با فشار عبور داده و از انتهاي آن از طريق يك سري تيوب‌هاي جانبي خارج مي‌كنند. چنانكه فيلتر شني پر از خرده‌آشغال‌هاي استخر ‌شود فشار بر فيلتر بيشتر شده و جريان آب كم مي‌شود تا جايي كه نياز به بكواش است.

فيلتركردن استخر به روش كارتريج

آب از ماده‌ي صاف كننده‌اي عبور مي‌كند كه خرده‌آشغال‌ها را مي‌گيرد. اگر مثل فيلتر شني بارها نياز به تعويض نداشته باشد، مقرون به صرفه است.

روش ساخت انواع استخر

تفاوت اصلي بين انواع استخر، روش ساخت آبگير يا حوضچهٔ آن‌هاست. در ادامه به معرفي روش هاي ساخت انواع استخر ميپردازيم:

ساخت استخرهاي روكار

اين استخرها آسان‌ترين و ارزان‌ترين نوع براي ساختن هستند و معمولاً به شكل كيت‌هاي پيش‌ساخته‌اند. هر چند موضوع مهم در اين گونه استخرها ايمني است به اين دليل كه به سختي مي‌توان داخل استخر را از اطراف آن ديد.

ساخت استخرهاي فايبرگلاس

پلاستيك تقويت شده فايبرگلاس را مي‌شود به شكل حوضچه با مشخصات مورد‌نياز درآورد. يك حفره در زمين كنده مي‌شود، لوله‌كشي‌هاي لازم در آن قرار داده شده و استخر را با ماسهٔ زبره در آن حفره قرار مي‌دهند تا دقيقاً درون آن جاگرفته و ثابت شود. قسمت اطراف استخر كه كنده شده را دوباره پر مي‌كنند و معمولاًسازهٔ سيماني اطراف آن قرار داده و مي‌پوشانند.

ساخت استخرهاي ورق وينيل

يك حفره در زمين ايجاد مي‌شود و يك قالب ديواري فلزي، پلاستيكي يا چوبي در فضاي احاطه‌كننده قرار داده مي‌شود. ماسهٔ زبره را در انتهاي حفره مي‌گذارند و يك ورق وينيل به ديواره اطراف استوار مي‌شود. اين روش از طرح توكار ارزان‌تر است اما دوام كمتري دارد زيرا ورق آن هر 10 سال نياز به جايگزيني دارد.

ساخت استخرهاي گانيتي

وقتي حفره ايجاد و لوله‌كشي جاگير شد، چهارچوب مشبك از ميلگرد نيز قرار داده مي‌شود. اين چهارچوب را با پوشش سنگين گانيت اسپري مي‌كنند كه مخلوطي از سيمان و شن است. ماله‌ي نرم روي آن كشيده و مي‌گذارند تا به عمل بيايد. كار اين استخر با پلاستر، رنگ بتني، كاشي، بتن دانه‌نمايان (قرار دادن بتن قبل از برداشتن پوستهٔ رويي خمير سيمان براي نمايان كردن دانه‌هاي درشت تزئيني آن) يا فايبرگلاس تمام مي‌شود.

ساخت استخرهاي بتني

اين نوع استخر به گانيت شبيه است اما به جاي اسپري گانيت، در چهارچوب چوبي فلزي سيمان ريخته مي‌شود. روش جايگزين براي ديوارها وجود دارد كه با بلوك‌هاي سيماني ساخته شوند. اين روش، از تكنيك‌هاي گانيت كه پيشرفته‌تر شده اند، رواج كمتري دارد.

موارد ديگر نيز ممكن است در ساخت انواع استخر به كار روند: برآمدگي‌ها يا طاقچه‌هاي استراحت در استخر كانال‌هاي سرريز تخته‌ سكوهاي شروع نردبان شامل انواع: وصل شده به حوضچهٔ استخر؛ تعبيه شده و توكار؛ كاشي‌كاري شده، ثابت و از جنس استيل ضد زنگ.

كاشي روي جايي كه گچكاري يا با ملات همتراز شده، وقتي كاشي استفاده مي‌شود بايد عمل‌آورده شده و بعد در معرض هوا گذاشته تا خشك شود. كاشي‌ها بايد كمتر از 3درصد جذب آب و بيشترين مقاومت را در برابر لغزندگي داشته باشد تا براي اين موقعيت به ‌كار رفته شود. چسب و دوغابي كه براي بسترسازي و دوغاب‌ريزي كاشي به كار مي‌رود مي‌تواند در برابر آب استخر و مواد شيميايي مقاومت كند در غيراين‌صورت دوام طولاني مدت آن در معرض خطر قرار مي‌گيرد. نوع چسب و دوغاب به كار رفته بر چندين عامل استوار است. مانند:

- نوع كاشي‌كاري - كيفيت شاهخط آب - مواد شيميايي به كاررفته براي تصفيه و نگهداري آب - طراحي استخر و محل كاشي‌كاري

دو نوع عمدهٔ وسيلهٔ بتونه‌كاري براي درزگيري در ساخت استخر وجود دارد:‌ - درزگيري مبتني بر اپوكسي - درزگيري با پلي‌سولفيد سخت‌شده

خطوط در ساخت استخر خطوط تقسيم‌بندي، خطوط راهنما و خطوط هشدار را مي‌شود در طراحي چيدمان كاشي با رنگ متضاد جا داد. رنگ‌هاي مرسوم شامل سفيد، سياه،فيروزه‌اي و آبي مي‌شود. به دليل ايمني،‌ رنگ‌هاي تيره براي كف استخر معمولاً به كار نمي‌روند زيرا ديدن آن در عمق آب سخت است. كاشي‌هاي تورچاپي مخصوص را مي‌شود براي خط يا علامت عمق به كار برد.

استيل ضدزنگ يكي از نكات مهم در ساخت انواع استخر استيل ضدزنگ استخر مي باشد، به دليل داشتن ويژگي‌هاي خاص، ابزاري با طيف گسترده و خدمات حياتي براي صنعت، بازار تفريح و سرگرمي و ديگر بخش‌ها فراهم آورده است . بيشترين ويژگي كه عموماً بر آن تكيه مي‌شود خاصيت مقاومت در برابر زنگ‌زدگي و ظاهر آن است. هر چند فوايد ديگري نيز داراست: مثل قابليت پايين احتباس باكتريايي و مقاومت در برابر آتش‌سوزي و تورق و شكل پذيري در مقايسه با فولاد كربن‌دار. با وجود اين ويژگي‌ها، هنگام انتخاب درجهٔ خاصي از استيل ضدزنگ براي موقعيت‌هايي مثل محيط استخر دقت لازم است در غيراين‌صورت ممكن است زنگ‌زدگي تنشي به وجود بيايد. اگر به منظور استفاده در سازه‌هاي خاص باشد انتخاب درست اهميت حياتي دارد زيرا قصور در اين امر باعث آسيب و خرابي مي‌شود. نه تنها در سازه‌ها بلكه در موارد ديگر نيز در بر مي‌گيرد مثل براكت‌هاي پشتيبان آرم تبليغاتي.

محيط ساختاري استخر به خاطر حرارت زياد، تعداد كاربران و مواد شيميايي ضدعفوني كننده، مي‌تواند موقعيت‌هاي بسيار پرفشار ايجاد كند. ترك‌خوري خوردگي تنشي ممكن است تحت تركيب اين شرايط اتفاق بيافتد: - سطح فشار بالاي اعمال شده در اجزاء و عناصر(بر آمده از فشار اعمال شده يا تنش باقي‌مانده از جوشكاري يا شكل دادن اجزاء) - آسيب‌پذيري درجات استيل - محيط تنش‌زاي خاص ترك‌خوري خوردگي تنشي فقط به عناصر در جو استخر مربوط مي‌شود نه آنهايي كه كاملاً در آب استخر فرو رفته‌اند.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ] [ ۱۲:۴۱:۳۱ ] [ آرامش ] [ نظرات (0) ]

مسلما هيچكس نيست كه بتواند وسوسه آب تني در هواي گرم تابستاني را ناديده بگيرد. افرادي كه داراي خانه هاي ويلايي و فضاي مناسب براي ساخت استخر خصوصي هستند ، حتما ايده ساخت استخر خصوصي به ذهنشان رسيده است. با بالا رفتن هزينه هاي ساخت و افزايش قيمت متريال و مواد اوليه ساختمان سازي، براي بسياري از افراد اين پرسش به وجود آمده است كه آيا مي توان با هزينه مناسب ، استخر خصوصي در خانه خود داشته باشند؟

هزينه ساخت استخر خصوصي

هزينه ساخت استخر خصوصي وابسته به اندازه زمين است و همچنين نوع طرح و نقشه مورد نظر نيز در قيمت ساخت آن نيز تاثير به سزايي دارد. مسلما اجراي طرح هاي ساده تر ، به دليل نياز به مواد اوليه و متريال كمتر، هزينه كمتري نيز در بر خواهد داشت. اما در اين مورد نگران نباشيد. در صورتي كه مديريت ساخت استخر خود را به طراحان و سازندگان زبده بسپاريد، علاوه بر اينكه در وقت و زمان شما صرفه جويي مي شود، به دليل اينكه تمامي مراحل ساخت استخر خصوصي نيز با برنامه ريزي و آگاهي كامل صورت مي گيرد ، هزينه و قيمت ساخت آن بسيار كاهش مي يابد.

جهت مشاوره تخصصي طراحي و اجراي استخر با كارشناسان فني ما ۰۲۱٧٦٧٠٠٤٣٧ تماس حاصل فرماييد.

پس اولين گامي كه بايد در اين جهت برداريد، انتخاب يك شركت مناسب براي اجراي اين پروژه است. با انتخاب صحيح طراحان و اجرا كنندگان خود مي توانيد علاوه بر پياده كردن طرحي شكيل و زيبا براي استخر خانه خود، مقدار كمتري نيز بابت ساخت آن هزينه كنيد.

[caption id="attachment_7440" align="aligncenter" width="600"] ساخت استخر خصوصي[/caption]

هزينه ساخت استخر خصوصي وابسته به اندازه زمين و نوع طرح و نقشه مورد نظر دارد

محل مناسب براي ساخت استخر خصوصي

با پيشرفت تكنولوژي و نامحدود شدن امكانات، اين روزها نمي توان گفت كه براي ساخت استخر خصوصي نياز به مكان يا محل خاصي هست. شايد شما هم از نزديك ويا در كليپ هاي منتشر شده در شبكه هاي مجازي، استخرهايي را ديده باشيد كه در طبقات بالاي برج ها ساخته شده و حتي كف آن شيشه اي است. پس نمي توان گفت كه براي ساخت استخرخصوصي محدوديت وجود دارد. به طور كلي در مناطق سردسير معمولا استخر ها به صورت سرپوشيده و در مناطق گرمسير نيز در حياط و يا در مناطق روباز ساخته مي شوند. لازم به ذكر است كه محل استخر بايد به گونه اي باشد كه در طول روز ، نور آفتاب به آن بتابد. به عنوان مثال در صورتي كه استخر به صورت سرپوشيده ساخته مي شود بهتر است كه سقف آن شيشه اي بوده و يا داراي پنجره هاي آفتاب گير باشد. اين قضيه علاوه بر اينكه به گرم تر شدن محيط كمك مي كند، آب استخر را نيز تا حدودي ضد عفوني خواهد كرد. همه مي دانند كه نور آفتاب يك ضدعفوني كننده طبيعي است.

[caption id="attachment_7442" align="aligncenter" width="600"] استخر خصوصي[/caption]

ساخت استخر خصوصي با طرح هايي شگفت انگيز

شكل و مدل در ساخت استخر خصوصي

در گذشته استخرها تنها به يك شكل و مدل ديده مي شدند. براي ساخت استخر خصوصي و يا عمومي ، بايد زمين حفر شده و با استفاده از بتن ، بلوك هاي سيماني و ... آب بندي و ساخته مي شد. اما امروزه مي توان در هر نقطه و محلي كه در گذشته حتي به فكر انسان نمي رسيد، استخر ساخت. در حال حاضر برخي از شركت ها اقدام به ساخت استخرهاي آماده كرده اند و براي نصب آن ديگر نيازي به حفر زمين و بتن ريزي نخواهد بود. لازم به ذكر است كه اين گونه استخرها هنوز از لحاظ جايگاه و كيفيت با استخرهاي كلاسيك برابر نيستند. تنوع ، درجه مقاومت ، كيفيت و زيبايي استخرهايي كه توسط افراد متخصص در محل ساخته مي شود هنوز بسيار بالاتر از استخرهاي از پيش ساخته شده است. به طور كلي شكل و مدل در ساخت استخر خصوصي بستگي به مقدار بودجه شما دارد. هرچه اندازه استخر بزرگتر بوده و يا طرح هاي نامتعارف تري داشته باشد، هزينه ساخت آن نيز افزايش مي يابد.

حفظ حريم در ساخت استخر خصوصي

محوطه اي كه استخر در آن ساخته مي شود بايد به گونه اي باشد كه حريم خصوصي در آن رعايت شده و ديد مزاحم نداشته باشد. اين قضيه يكي از ويژگي هاي مهم در ساخت استخر خصوصي است . افرادي كه تمايل دارند از امكانات استخر شخصي استفاده كنند مسلما تمايل به راحتي و آسايش دارند به همين دليل پياده كردن طرح استخر و اجراي پروژه آن در محل مناسب يك اصل مهم است.

[caption id="attachment_7441" align="aligncenter" width="600"] ساخت استخر خصوصي متحرك[/caption]

ساخت استخر خصوصي با كف متحرك

استخرهاي شگفت انگيز

هرچه بيشتر به جلو پيش مي رويم ، شگفتي سازي مهندسين و طراحان بشر بيشتر مي شود. تا چند سال گذشته كسي فكرش را نمي كرد كه بتوان در خانه استخري داشت كه به راحتي تغيير كاربري دهد و به پاركينك ماشين تبديل شود يا بتوان در بالاي برج صد طبقه شنا كرد و از لابه لاي ديواره شيشه اي آن، ساختمان هاي اطراف و مردم و را تماشا كرد. همه اينها به لطف هوش ، نبوغ و ذكاوت انسان است. براي ساخت استخر خصوصي خود مشاوره بگيريد. در صورتي كه تمايل به ساخت استخر خصوصي در خانه خود داريد ، بهتر است كه ابتدا با مشاورين حرفه اي و زبده در رابطه طرح هاي پيشنهادي خود و همچنين مقدار هزينه مورد نياز صحبت كنيد كه در حين كار با مشكل مواجه نشويد. شركت صداي آب دريا با داشتن مجرب ترين و حرفه اي ترين كارشناسان فني ، شما را در اين راه ياري خواهند كرد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۰۵:۴۲ ] [ آرامش ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 3
دیروز : 3
افراد آنلاین : 1
همه : 67
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد / سایت تفریحی / ربات تلرسام / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید لپ تاپ استوک / انجام پروژه متلب / چگونه جذب خود کنیم /  نوار نقاله / انجام پروژه های متلب / جواب بازی آمیرزا